Samfund

Ny partnerskabsaftale skal sikre vækst og styrke arbejdsmarkedet

Repræsentanter for parterne bag aftalen, fra venstre: Michael Jacobsen, uddannelseschef Tradium, Lene Harman Hansen, repræsentant for FH, Leif Plauborg, formand FH Randers, Torben Hansen, borgmester Randers Kommune, Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, Jens Kristensen, direktør Business Randers, og Per Hastrup, DI Randers/Norddjurs. Foto: Randers Kommune

Randers Kommune har indgået en vigtig partnerskabsaftale med aktører på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren. Aftalen, der løber i perioden maj 2023 til december 2025, har til formål at sikre vækst og et velfungerende arbejdsmarked i Randers Kommune.

De seks aktører, der indgår i den fælles aftale er Randers Kommune, Dansk Industri, Dansk Erhverv, FH-Randers, Tradium og Business Randers. Parterne har et fælles ønske om at skabe gode betingelser for virksomhederne i Randers Kommune, sikre tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, fremme valget af erhvervsuddannelser blandt unge og sikre beskæftigelse for så mange som muligt, lyder det i en pressemeddelelse.

Målene i aftalen er derfor at styrke arbejdsmarkedet og sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.

– Med den nye aftale vil vi blandt andet i de kommende år have fokus på det erhvervsfaglige område. Det er utrolig vigtigt, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, for vi får brug for flere faglærte. Jeg er stolt af, at vi i Randers Kommune har en lang tradition for et rigtig godt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, erhvervene og uddannelserne, og denne aftale understreger, vores gode samarbejde, siger borgmester Torben Hansen.

Flere lærlinge, opkvalificering og flere unge i uddannelse

Partnerskabet vil iværksætte forskellige initiativer, herunder udviklingen af en strategi for lærlingeuddannelser. Der vil være fokus på at tiltrække flere unge til uddannelser med gode jobmuligheder samt at opkvalificere ufaglært arbejdskraft. Partnerskabet vil også fremme rummelighed på arbejdsmarkedet og øge kendskabet til virksomhedernes samfundsansvar (corporate social responsibility)

– Partnerskabsaftalen er et vigtigt skridt i retning af at sikre et velfungerende arbejdsmarked i vores kommune. Det er helt rigtigt at fokusere på de unge under uddannelse og opkvalificering af ufaglærte. Dette partnerskab er et stærkt redskab til at styrke beskæftigelsen og kan bringe os langt, siger Bo Vestergaard, formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune.

For at støtte uddannelsesvalg og uddannelse af unge vil partnerskabet arbejde på at give folkeskoleelever en god introduktion til erhvervsuddannelser gennem praktikophold. Målet er også at sikre, at flere unge vælger erhvervsuddannelser og at alle unge på erhvervsuddannelserne får en uddannelsesaftale, hedder det i pressemeddelelsen.

– Vores fælles mål med partnerskabet er at skabe et velfungerende arbejdsmarked i Randers Kommune, der kan tilpasse sig skiftende økonomiske forhold og støtte borgere, virksomheder og unge i at opnå succes. Det ser jeg enormt meget frem til, siger Torben Hansen.

 

Kommentarer