Erhverv

Ny møgsag: Tvivl om lovlighed i Verdo Vand’s transaktioner

Verdo koncernen har de seneste uger været igennem et veritabel stormvejr, efter det kom offentligt frem, at Verdo Varme A/S i næsten tyve år har opkrævet rentebetaling hos sine kunder uden tilladelse fra Forsyningstilsynet, og selskabet i 2018 blev pålagt at tilbagebetale 235 millioner kroner til kunderne.

Nu peger indsigt i årsregnskaberne fra søsterselskabet Verdo Vand A/S på, at samme model er brugt i en årrække over for kunder, der får vandforsyning fra Verdo. Granskningen er foretaget af Asger Brorsen fra Havndal og Bo Vestergaard Hansen fra Romalt, som også var de to borgere, som i starten af april var de første, der løftede sløret om de ulovligt opkrævede 235 millioner kroner i Verdo Varme A/S.

Asger Brorsens og Bo Vestergaards foreløbige undersøgelser peger på, at Verdo Vand A/S tilsyneladende i årevis har opkrævet en ekstra renteberegning hos kunderne på baggrund af selskabets egenværdiansættelse af indskudskapital på 178 millioner kroner. Endvidere peger de på, at der i 2008 er udloddet udbytte på 112 millioner kroner til moderselskabet Verdo A/S.

Randers Netavis har gennemgået samtlige årsregnskaber i Verdo Vand A/S siden 2008. I årene 2010 – 2014 fremgår det hvert år i regnskaberne, at selskabets daværende revisor KPMG og nuværende revisor Ernst & Young, begge tager forbehold for om udbyttebetalingen på de 112 millioner kroner har været lovlig. De peger dog samtidig på, at der på daværende tidspunkt – og fortsat til dato – ikke foreligger nogen myndighedsafgørelse herom.

De to revisorer anfører også, at det til dato er uafklaret, hvad en eventuel afgørelse vil betyder skattemæssigt, og det pointeres, at en eventuel efterskattebetaling kan opkræves som en forhøjet pris hos forbrugerne.

Det, og flere andre ting mener Asger Brosen og Bo Vestergaard at borgerne i Randers fortjener at få belyst, og da Randers Kommune er tilsynsmyndighed, har de i et brev til samtlige byrådsmedlemmer i Randers Kommune, blandt andet stillet følgende spørgsmål:

“Er udtagelsen af beløbet i udbytte lovligt?”
“Hvad har dette betydet økonomisk for den enkelte forbruger?”
“Er det opkrævede rentebeløb indregnet i prisen på vand?”
“Hvem har i så fald givet tilladelse?”
“Hvad er totalbeløbet inkl. Renter?”
“Er dette lovligt – og hvis ikke – skal dette beløb betales tilbage til forbrugerne?”

Ved gennemgang af regnskaberne fremgår det ikke klart, om renteopkrævningen er foregået i alle årene fra 1998-2010, og det vil Asger Brosen også gerne have svar på, lige som han ønsker en forklaring på Verdos egenvurdering af indskudskapitalen på de anførte 178 millioner kroner.

I brevet til byrådet anfører Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen også, at de og deres bisiddende revisor har oplysninger, som kunne indikere, at der foregår overførsel af midler fra Verdo Vand A/S til koncernens kommercielle selskaber, herunder blandt andet Verdo Go Green.

De oplyser også, at de på eget initiativ har iværksat undersøgelser af flere andre Verdo selskaber, og at de har henvendt sig til de respektive tilsynsmyndigheder og ministre på resor-områderne, idet han vil sikre, at alt kommer for en dag.

Randers Netavis følger sagen.

Kommentarer