Samfund

Ny kvalitets- og sundheds-IT chef til Regionshospitalet Randers

Thomas Stadil Pinstrup, Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Sundheds-IT chef Thomas Stadil Pinstrup bliver den fremtidige kvalitetschef på Regionshospitalet Randers.Han får dermed udvidet sit nuværende ledelsesområde, idet han bliver leder for både Kvalitet og Sundheds-IT på hospitalet.

46-årige Thomas Stadil Pinstrup bliver pr. 1. oktober 2017 ny kvalitets- og sundheds-IT chef på Regionshospitalet Randers. I den nye funktion bliver Thomas Stadil Pinstrup leder for kvalitet, data, hygiejne og sundheds-IT på hospitalet.

Sammenlægningen af kvalitet og sundheds-IT styrker arbejdet med datadrevet ledelse og kvalitetsudvikling på regionshospitalet. Kvalitets- og sundheds-IT chefens vigtigste opgave bliver sammen med hospitalets øvrige ledelser at sætte retning for, hvordan sundhedsdata skal bruges til at forbedre kvaliteten af patientbehandlingen.

– Stadil Pinstrup er en rigtig dygtig leder med mange års erfaring inden for implementering og anvendelse af sundheds-IT. Med hans sundhedsfaglige baggrund kender han til arbejdsgangene i afdelingerne og ved, hvordan vi kan bringe arbejdet med data i spil i hverdagen, så det skaber værdi for vores medarbejdere – og i sidste ende for borgerne. Thomas har den rette indsigt i hospitalets drift til at udfordre og løfte vores kliniknære forbedringsarbejde gennem brug af data, siger Jonas Dahl, hospitalsdirektør.

Samspil for udvikling

Thomas Stadil Pinstrup ser frem til at arbejde med den nye organisering i samspil med ledere og medarbejdere.

– Vi er allerede i gang med at bruge data til at understøtte forbedring i klinikkerne. Men vi skal blive endnu bedre. Jeg glæder mig til at se på, hvordan vi kan arbejde mere systematisk med sundhedsdata, så vi kan tilrettelægge arbejdet endnu bedre og mere effektivt i afdelingerne. Vi skal se på, hvordan vi følger op, vurderer og drøfter vigtigste nøgletal for den fortsatte udvikling af vores arbejde med at skabe en god og effektiv patientbehandling. Det skal ske i samspil med ledere og medarbejdere i afdelingerne for, det er her, at resultatet af arbejdet med data i sidste ende skal give mening, siger Thomas Stadil Pinstrup, sundheds-IT chef.

Thomas Stadil Pinstrup er uddannet fysioterapeut og har en masteruddannelse i Sundhedsinformatik fra Aalborg Universitet. Han har været ansat på Regionshospitalet Randers siden 1998. De seneste syv år som leder af Sundheds-IT i administrationen. Som ny kvalitets- og sundheds-IT chef bliver Thomas Stadil Pinstrup leder af en stab på 14 medarbejdere.

Kommentarer