Fårup

Ny konstitueret sognepræst i Purhus Pastorat

Åse Merete Morsø er indsat som konstitueret sognepræst frem til 1, september i år. Foto: Gitte Hagsholm

Åse Merete Morsø er ansat som konstitueret sognepræst i Purhus Pastorat pr. 1. juli. Det sker efter tidligere præst i sognet, Anne Regitze Nieling, er fratrådt stillingen. Søndag 26. juni var der afskedsgudstjeneste med Anne Regitze Nieling, og i søndags kunne kirkegængere i henholdsvis Læsten og Sønderbæk hilse på den nye præst, som foreløbigt er ansat til at varetage præstegerningen frem til 1. september.

Det er en erfaren præst med en bredtfavnende baggrund, som menighederne i Purhus Pastorat den forløbne weekend har budt velkommen. 

Åse Merete Morsø (59) blev oprindeligt læreruddannet inden for kristendom, religion, håndarbejde og dansk.

Mens hun arbejdede som lærer, begyndte hun at læse teologi, og i 1994 blev hun ordineret som præst i Haderslev Domkirke. Herefter var blev hun ansat ved den danske kirke i Gøteborg som præst for de fastboende danskere og for søfolk på danske skibe, der lagde til i Gøteborg havn.

Efter nogle år som præst vendte Åse Merete Morsø tilbage til lærergerningen og arbejdede i en længere periode som lektor på læreruddannelsen på professionshøjskolen, hvor hun underviste i religion, kristendom, etik og filosofi.

For nogle år siden kaldte præstegerningen igen, og Åse Merete Morsø har siden da virket som vikarpræst i Aarhus stift, blandt andet som studenterpræst i Aarhus og senest som sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Horsens.

Den erfarne præst har desuden efteruddannet sig som coach og mediator og har efter- og videreuddannelse i kognitiv samtaleterapi, mindfulness og terapeutisk sjælesorg.

Åse Merete Morsø kommer oprindeligt fra Dronningborg, men bor i dag i Lystrup ved Aarhus sammen med sin mand, med hvem hun har fire børn i alderen 18 til 25 år.

Årsvikar fra september

Åse Merete Morsø er, som allerede nævnt, ansat som konstitueret sognepræst i en tre måneders periode. Herefter har man fra fra provstiet udmeldt, at man vil ansætte en ‘årsvikar’ i embedet. En beslutning, der er truffet af Aarhus Stift og Præsteforeningen. Sidstnævnte “varetager de faglige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for Den danske Folkekirkes præster”. Stillingen forventes opslået i august måned i år.

 Når man i første omgang ikke efterlyser en sognepræst til en fast stilling, skyldes det flere ting, forklarer provst Ingelise Strandgaard.

– Det er en kæmpestor proces, der går i gang, når der skal findes en ny sognepræst til et pastorat med små sogne, hvor historie, kultur og traditioner spiller en stor rolle. Det skal man ikke forklejne, siger hun og tilføjer:

– Derfor er det besluttet, at der ansættes en præstevikar i et år, hvor tiden skal bruges til at skabe et godt samarbejde mellem sognene.

Sammenlægning af sogne

En anden grund til, at man vælger den midlertidige løsning med en præstevikar i et år, er fordi, Fårup, Nørbæk og Sønderbæk sogne lige nu arbejder på en sammenlægning til ét menighedsråd for de tre sogne med effektuering fra kirkeårets start 1. søndag i advent. 

– Det er vigtigt, at vi får etableret en ramme for en god samtale mellem sognene, især når man står i en situation, hvor kultur og traditioner skal finde sammen på tværs af lokalsamfund. Samtidig er det vigtigt, at en ny sognepræst kan favne dette, og derfor gør vi ansættelsen tidsbegrænset i første omgang, forklarer provsten.

Læsten sogn er med på initiativet til sammenlægningen, men ønsker at vente med en endelig beslutning til næste menighedsrådsvalg i 2024.

Kommentarer