Ø. Tørslev

Ny kampagne skal få haveejere til at droppe sprøjtegift

Sprøjtegifte i de private haver truer drikkevandskvaliteten. Fotografik: VPU Randers

Vælger du sprøjtegifte frem for skuffejernet, når indkørslen og haven skal stå skarpt uden ukrudt? Dum idé, lyder det kort og kontant fra flere lokale vandværker, der tilsammen udgør foreningen VPU (Vandplanudvalget) Randers. Drikkevandet hentes op lokalt, og blot en dråbe gift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 100 år. Derfor stiller vandværkerne nu skarpt på haveejeres brug af sprøjtegifte og går til kamp for det rene drikkevand.

Det er de færreste, der tænker over, hvor det friske og dejlige vand kommer fra, før det løber ud af hanen. For vand anses i Randers – som i resten af Danmark – for en selvfølge. Men flere og flere vandboringer rundt om i Danmark finder rester af sprøjtegifte i grundvandsressourcerne og må lukke.

Sprøjtegiften kommer fra flere kilder, fx landbrug, gartneri og private haver, og for Randers viser en opgørelse fra 2021 over boringsnære arealer i Randers Kommune, at hele to tredjedele af arealerne nær grundvandsboringerne i Randers er private haver.

Det vækker bekymring i VPU Randers, da Miljøstyrelsen i en rapport over salg af pesticider til brug i private haver 2019 og 2020 viser, at salget af sprøjtegifte til private tilmed er mere end fordoblet i perioden – en tendens der ikke tyder på at falde.

– Hånden på hjertet, så har mange af os på et eller andet tidspunkt brugt sprøjtegifte. Det er så fristende let at bruge giften, når ukrudt og skadedyr indtager haven og terrassen. Problemet er bare, at giften siver ned i jorden og forurener drikkevandet – og der skal blot en dråbe gift til at forurene en hel families forbrug af drikkevand i 100 år, lyder det fra Ole Quorning, der er formand for VPU Randers og chef for vandforsyningen i Vandmiljø Randers A/S.

Sprøjtegifte havner i drikkevandet 

Det øget salg af sprøjtegifte til private og det faktum, at udledning af sprøjtegift også kommer fra mange hus- og haveejere, er baggrunden for, at VPU Randers med en ny kampagne vil have hus- og haveejere til at vælge riven, skuffejernet og andre miljøvenlige våben i stedet for sprøjtegift, når havearbejdet kalder. Bestyrelsesmedlem i VPU Randers, Michael Mose, og daglig driftsleder på Kristrup Vandværk siger: 

– Ingen kender de fremtidige udfordringer for drikkevandet, men skal den kedelige udvikling vendes, er vi nødt til at handle – og handle nu. Rent drikkevand direkte fra undergrunden er noget, som vi har nydt godt af i mange generationer. Selvfølgelig skal vores børn og børnebørn også have glæde at rent drikkevand direkte fra den randrusianske undergrund – nu og i fremtiden.

Rent drikkevand er et fælles ansvar 

I VPU Randers er man enige om, at bopæl ikke skal have betydning for, om man er sikret rent drikkevand, når man bor i Randers Kommune.  

– For os er der god ræsonnement i, at grundvandsbeskyttelse ikke kun er vigtigt for det enkelte vandværk, men for vandværker i en sammenslutning. I VPU Randers arbejder vi for, at drikkevand i Randers Kommune er et fælles ansvar – ikke kun lige der, hvor du selv bor, på peger Ole Quorning.

– Måske dit barn eller barnebarn drikker vand fra et andet vandværk, eller du arbejder et andet sted i kommunen. Vil du ikke være lige så interesseret i, at dét vand, du eller dit barnebarn drikker, er rent og beskyttet, som der hvor du eller barnebarnet bor?, spørger han.

Derfor afsætter forbrugere tilknyttet vandværker i VPU Randers 50 øre pr. kubikmeter drikkevand til grundvandsbeskyttelsen. Og udvælgelsen af, hvor der beskyttes, er ud fra undersøgelser og vandkontroller, lyder det fra bestyrelsen i VPU Randers.

Hvilke valg hver enkel hus- og haveejer tager i forhold til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse oven på jorden, har betydning for kvaliteten af det grundvand, som vandværkerne pumper op til drikkevand. 

– Vi ønsker med kampagnen at skubbe til folks indgroede vaner og adfærd. Måske havearbejdet ikke klares lige så let, men hvad så? Vi vil appellere til, at rent drikkevand er et ansvar, vi alle bærer, slutter Ole Quorning.

Nu og resten af sommeren modtager forbrugere tilknyttet medlemsvandværkerne i VPU Randers brochure om, hvordan de kan sikre sig en sprøjtefri have. Og kampagnen ruller hen over sommeren på de enkelte medlemsvandværkers hjemmeside og facebookside. Man kan også finde brochuren på VPU Randers’ hjemmeside.

Om VPU

Vandplanudvalget i Randers, er en frivillig forening bestående af vandværker i Randers Kommune, som samarbejder om grundvandsbeskyttelse. Der er pt. 13 medlemsvandværker:

 • Asferg
 • Assentoft
 • Kristrup
 • Langkastrup
 • Langå
 • Råsted
 • Sdr. Borup
 • Støvring
 • Spentrup
 • Uggelhuse
 • Vandmiljø Randers
 • Vorup
 • Øster Velling

Det er fortsat muligt at melde sig ind. Foreningens bestyrelse har ansvaret for opgaveløsningen, mens Vandmiljø Randers varetager sekretariatsfunktionen.

Kommentarer