Erhverv

Ny analyse: Selvstændige arbejdede markant mere end lønmodtagerne under corona

Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark.

På trods af, at de i gennemsnit tjener mindre, så arbejdede selvstændige 8 timer mere om ugen i løbet af coronakrisen, end lønmodtagerne gjorde. Gør det mere attraktivt at være iværksætter, lyder det fra SMVdanmark.

Når den gennemsnitlige lønmodtager i 2020 ud på eftermiddagen tog jakken på og gik hjemad, blev den gennemsnitlige selvstændige godt en time mere på arbejde. Det betød, at en selvstændig under coronakrisen i gennemsnit arbejdede 36 timer om ugen, mens en lønmodtager i gennemsnit arbejdede 28 timer om ugen. Den selvstændiges arbejdsuge var altså ca. 28 pct. længere end lønmodtagerens.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark, mener at de selvstændige udgør en vigtig brik i dansk erhvervsliv, og at deres arbejdslyst er til stor gavn for samfundet.

”Det er tankevækkende, at de selvstændige knokler mere end lønmodtagerne, selvom de i gennemsnit også tjener mindre end lønmodtagerne. Men deres indsats er en kæmpe gevinst for samfundet. De skaber vækst og arbejdspladser, og giver os gode idéer og nye produkter og tjenester, som vi alle sammen skal leve af. Derfor bør det være vores fornemmeste opgave at gøre det så attraktivt og nemt som muligt at starte og drive en virksomhed,” siger hun.

Hun fremhæver især, hvor vigtigt det er at fjerne alle overflødige, tidskrævende administrative byrder og regler, og at fremme produktivitet og vækst i virksomhederne.

”Beskatningen skal indrettes, så virksomhederne får en markant tilskyndelse til at skabe vækst og fornyelse. Fx bør vi reducere selskabsskatten og virksomhedsskatten til 20 pct. og nedsætte aktie- og kapitalskatten til en flad skat på 25 pct. Isoleret set vil det sikre fornyelse og vækst for danske virksomheder og øge den strukturelle beskæftigelsen med ca. 3.500 personer,” siger hun, og peger også på at også arveafgiften bør fjernes.

Læs hele analysen her.

Kommentarer