Harridslev

Nul reaktion fra kommunen – forældre frygter ulykker i mørket

Forældre fra Korshøjskolen i Harridslev frygter for ulykker i det mørkelagte område omkring skolen. Fra venstre Hanne Høj Larsen, Malene Normand Lund og Helle Munk Verner samt deres børn, som alle går på Korshøjskolen. Foto: Randers Netavis.

I Harridslev er der store problemer med lysforholdene og på Korshøjskolen i Harridslev er store dele af ude-arealet, som ligger op til hovedindgangen, mørkelagt på andet år.

På trods af flere henvendelser fra forældre til børn på skolen, er der intet sket. Hver gang de henvender sig til kommunen føles det som, at de hver gang løber panden mod en mur, og ingen ønsker at tage ansvar.

– Vi frygter virkelig, at der en dag sker en ulykke, siger Hanne Høj Larsen fra Mellerup, der er én af de bekymrede forældre, som selv har en datter, der går på skolen og fortsætter:

– Om morgenen, når der er mørkt, kan der let opstå farlige situationer med børn, som selv cykler til skolen.

Hun har omkring otte gange rettet henvendelser til Ejendomsservice, som normalt er ansvarlig for belysning på kommunens skoler. Herfra har der dog ikke været nogen hjælp at hente og heller ikke teknisk service har foretaget sig noget på trods af, at afdelingen også er blevet kontaktet.

Hanne Høj Larsen har ligeledes skrevet til diverse politikere herunder Anders Buhl-Christensen (V) og Torben Hansen (S). Det har hun gjort i håb om, at de ville tage problemet alvorligt, og få skred i tingene, men ingen af dem har givet et konkret svar på problemet.

Randers Kommune har en app kaldet ”Giv os et praj.” Den er oprettet for at gøre opmærksom på forhold, som kommunens medarbejdere ikke selv har været opmærksomme på. Også ad denne vej er problemet med den manglende belysning meddelt til Randers Kommune, men heller ikke dette har givet resultat.

– Der er mørkt når børnene ankommer til skolen, og mørkt når børnene skal til sport eller til aktiviteter på ungdomsskolen, og det gør børnene utrygge og bange påpeger Hanne Høj Larsen.

Det er ikke kun forældre til skolebørn, som har gjort Randers Kommune opmærksom på problemet. Foreningen SMIFF har også rettet henvendelser til Ejendomsservice, og det samme har repræsentanter fra de lokale spejdere. En lokal borger fortæller også, at hun har været ved at falde på grund af den manglende belysning, og støtter derfor de bekymrede forældre.

Viceskoleleder på Korshøjskolen Jim Knudsen forklarer, at det er en meget stor anlægsopgave, da der skal graves gamle kabler op, og lægges nye ved P-pladsen og hovedindgangen. Derfor har Ejendomsservice ud fra en samlet vurdering besluttet ikke at udbedre belysningen her og nu på Korshøjskolen. De har planer på længere sigt, men der er endnu ikke sat noget i værk.

– Det vi er optaget af, er jo at den manglende belysning i høj grad udgør en sikkerhedsrisiko, fordi vi også har gangbesværede og handicappede fritidsbrugere, men der er også en reel risiko for eleverne og skolens medarbejdere, og den risiko har været der længe. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, siger Jim Knudsen.

Han kan godt forstå, at de elever og andre personer som færdes på området kan være utrygge, netop fordi der er så mørkt, men hans største bekymring er, at nogen skal falde eller snuble, når man går til og fra skolen.

Viceskolelederen bekræfter, at også idrætsforeningen SMIFF har klaget over den mangelfulde belysning, men skolen kan ikke gøre andet, end at henvende sig til pedellen, som er den lokale repræsentant for Ejendomsservice.

– Han har helt naturligt ikke mulighed for at gøre noget, fordi han selvfølgelig ikke har de midler til rådighed, som skal til for at løse problemet forklarer Jim Knudsen.

Randers Netavis har bedt en række politikere og kommunale instanser om at besvare en række relevante spørgsmål, blandt andet om årsagen til at der intet er sket, og om ansvaret for eventuelle ulykker.

Svarene kan du læse i Randers Netavis i morgen, onsdag.

Kommentarer