Samfund

Nu starter ombygningen af tilslutningsanlægget ved Randers C på E45 Nordjyske Motorvej

Arkivfoto

Vejdirektoratet tager nu hul på første del af ombygningen af tilslutningsanlæggene ved Randers på E45 Nordjyske Motorvej. Her begynder entreprenøren CJ Anlæg Bolig Erhverv A/S at udvide Viborgvej og etablere en ny og større samkørselsplads som led i første fase af ombygningen. Anlægsarbejdet starter i begyndelsen af februar og vil efter planen være afsluttet i oktober i år.

Flere steder langs E45 bliver der i disse år arbejdet på at udvide motorvejen fra fire til seks spor for at reducere trængselsproblemerne og for at give bilisterne bedre forhold end i dag. Nu er turen kommet til E45 Nordjyske Motorvej, hvor de tre tilslutningsanlæg, <40> ved Randers C, <39> ved Randers N samt <43> ved Sdr. Borup, nu skal ombygges. De tre anlæg bliver ombygget i perioden fra april i år til udgangen af 2025 for at sikre en bedre og mere sikker trafikafvikling samt for at gøre dem klar til en fremtidig udbygning af motorvejen.

CJ Anlæg Bolig Erhverv A/S begynder nu det indledende arbejde ved tilslutningsanlæg <40> ved Randers C inden selve anlægsarbejdet starter i midten af februar. Her bliver Viborgvej udvidet i retningen ind mod Randers C fra tilslutningsanlægget og frem til Fladbrovej for at skabe mere plads til bilisterne. Derudover bliver en ny og større samkørselsplads etableret, der skal erstatte den nuværende, som i dag bruges flittigt. Den kommende samkørselsplads, der placeres vest for motorvejen i sydlig retning, bliver et trafikalt knudepunkt, hvor flere transportformer kan mødes og supplere hinanden og derved sikre den gode forbindelse til og fra pladsen for både den offentlige- og private transport.

Projektchef i Vejdirektoratet, Inge Birkegaard Damsgaard, fortæller at det er milepæl for projektet, at arbejdet nu kan gå i gang.

“Det er dejligt, vi nu kan komme i gang med første del af anlægsarbejdet. Det har vi set frem mod, så det er en milepæl i arbejdet. Men vi ved også, at vi kommer til at genere trafikken på Viborgvej, og vi håber derfor, at bilister og beboere i området vil have forståelse for anlægsarbejdet i den periode, det står på”, siger Inge Birkegaard Damsgaard.

I løbet af april måned i år begynder arbejdet med de øvrige tilslutningsanlæg. Det betyder, at der frem mod udgangen af 2025, hvor tilslutningsanlæggene vil stå færdige, bliver arbejdet på samme tid ved de tre anlæg.

Kommentarer