Fårup

Nu sættes der skub i planerne for Skalsådalen

Lodsejere med jord i Skals Ådal har i årevis råbt på en løsning omkring den stadigt stigende vandstand i ådalen. Et udviklingsprojekt i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Viborg, Randers og Mariagerfjord kommuner arbejder sammen på at finde en løsning på udfordringerne. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Randers, Viborg og Mariagerfjord kommuner har sammen med Naturstyrelsen Himmerland igangsat et udviklingsprojekt for området i og omkring Skalsådalen mellem Nørbæk, Lindum og Sdr. Onsild. Nu er man klar til at præsentere tankerne om udviklingsprojektet og få borgernes input til den videre proces.

Projektet danner ramme for en bred indsats, der skal tilgodese de forskellige interesser, der er knyttet til området, herunder landbrug, natur, friluftsliv, klima og landdistriktsudvikling i Skalsådalen.

Projektet blev allerede præsenteret sidste år ved et ‘Åbent telt’-arrangement ved Onsild, hvor alle interesserede kunne komme forbi for at få information og stille spørgsmål til planerne.

Skals Ådal er under luppen, når Randers, Viborg og Mariagerfjord Kommuner inviterer til borgermøde tirsdag 30. november. Her vil man præsentere tankerne om et udviklingsprojekt, der skal sætte præmisserne for en bred indsats, som skal tilgodese de forskellige interesser, der er knyttet til ådalen. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

 

Frustrerede lodsejere

Projektet sker i skyggen af, at mange landmænd, med lodder i Skalsådalen, i årevis har råbt op om, at den forhøjede vandstand i ådalen undergraver deres forretning, idet jorden langs åen med den forhøjede vandstand, hverken kan dyrkes eller græsses af kvæg.

Eksempel fra Nørreådalen

For blot et par måneder siden blev der vedtaget en strategi for Nørreådalen, hvor der er taget højde for nogle af de samme udfordringer, Skals Ådal står overfor, og forventningen er, at man kan ende ud med en strategi for området svarende til den, man med borgerinddragelse fik på plads omkring Nørreådalen.

Borgermøde i Onsild

Tirsdag 30. november inviteres lokale borgere, lodsejere og andre interessenter til et borgermøde, hvor projektgruppen vil præsentere tankerne bag udviklingsprojektet.

Samtidig er mødet også en invitation til at komme med ønsker og input til planerne for ådalen.

Kortudsnit over området, der indgår i udviklingsplanerne for Skals Ådal: Kortskitse: Naturstyrelsen

Kommentarer