Samfund

Nu kommer der ny asfalt fra Tørvebryggen til Rosenørnsgade

Vejarbejdet kommer til at foregå på strækningen fra krydset ved Hvidmøllevej og Vestervold til og med krydset ved Havnegade og Fischergade ved parkeringshuset. Foto: Randers Kommune

Den 25. maj 2023 begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på den godt én kilometer lange strækning fra Tørvebryggen til Rosenørnsgade centralt i Randers by. Arbejdet bliver udført frem til midten af juni i aften- og nattetimerne, hvor der vil være afspærringer og omkørsler. I dagtimerne vil vejene være fuldt farbare og strækningen kan passeres med forsigtighed.

Nu begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på en af de mest befærdede og centrale strækninger i Randers by – nemlig det godt én kilometer lange vejstykke fra Tørvebryggen ved krydset Vestervold, over Havnegade og frem til Rosenørnsgade ved krydset Fischergade.

Arbejdet begynder torsdag den 25. maj 2023 og ventes afsluttet fredag den 16. juni 2023. Det vil alle dage foregå i tidsrummet 18.00-06.00, og mens der bliver arbejdet vil trafikanter i området møde afspærringer og omkørsler. I dagtimerne vil vejene være fuldt farbare og strækningen kan passeres med forsigtighed.

Undgå området om natten, og kør forsigtigt om dagen

– Vi udfører arbejdet om aftenen og natten for at genere trafikken mindst muligt, men det betyder også, at det bliver lidt besværligt at komme rundt i området det tidsrum. Derfor opfordrer vi trafikanter til så vidt muligt at finde andre veje, mens der bliver arbejdet. I dagtimerne vil vejene være fuldt farbare, men da vi fjerner den gamle asfalt og afstribning er det vigtigt, at man er ekstra opmærksom og passerer strækningen med forsigtighed, siger Magnus Vilstrup Andersen, der er sektionsleder i Veje og Trafik i Randers Kommune.

Arbejdet begynder med fræsning og fjernelse af de gamle jernbaneskinner, der krydser Randers Bro, mens den ny asfalt lægges på i ugerne 23 og 24.

Asfalten afslutter arbejdet på Havnegade

Når arbejdet er færdigt i juni kan trafikanter – ud over et helt nyt slidlag – glæde sig over, at vejarbejdet på Havnegade samtidig er helt afsluttet. Her begyndte arbejdet tilbage i august 2022 og har omfattet flytning af lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst og en ny dobbeltrettet cykelsti fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds. Alt sammen med det formål at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for lette trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.

I alt har der været afsat 11,6 millioner kroner til projektet på Havnegade, hvoraf Vejdirektoratet har bidraget med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.

 

Kommentarer