Randers By

Nu bliver Ørneborgvej spærret for gennemkørsel

Fra mandag 21. november bliver Ørneborgvej spærret på strækningen mellem Gråenåvej og Romalt Boulevard. Kortudsnit: Randers Kommune

Som led i etableringen af Ny Havnevej bliver Ørneborgvej spærret for gennemkørende trafik på strækningen mellem Romalt Boulevard og Grenåvej fra mandag den 21. november 2022. Indtil en ny indkørsel er etableret, vil der fortsat være adgang til Randers Affaldsterminal fra Grenåvej.

Ørneborgvej bliver nu spærret for gennemkørsel som led i etableringen af Ny Havnevej. Afspærring sker mandag den 21. november på strækningen mellem Romalt Boulevard og Grenåvej, hvor Vandmiljø Randers skal arbejde med kloakering. Derefter fortsætter Randers Kommune arbejdet med at etablere den nye vej til havnen.

Ny indkørsel til genbrugspladsen

Lukningen for gennemkørende trafik på Ørneborgvej er permanent, da vejstrækningen bliver nedlagt og erstattet af Ny Havnevej.

At Ørneborgvej spærres for gennemkørsel kommer også til at ændre adgangen til Randers Affaldsterminal. I første omgang vil det forsat være muligt at køre til genbrugspladsen fra Grenåvej og via Ørneborgvej. Men så snart Randers Kommune har lavet en ny ind- og udkørsel, bliver der i stedet adgang til genbrugspladsen via Kristrup Engvej.

Bedre infrastruktur

Den nye havnevej bliver koblet på det overordnede vejnet ved krydset Grenåvej/Clausholmsvej. Og vejen bliver etableret således, at den i fremtiden kan blive direkte forbundet med den kommende Klimabro.

Ny Havnevej ventes at være klar til brug i foråret 2023 og vil forbedre adgangen til den nye Randers Havn med en god vejforbindelse til E45. Vejen har også betydning for realiseringen af Flodbyen og på sigt – når Klimabroen er etableret – vil Ny Havnevej bidrage til at aflaste trafikken på Randers Bro.

Kommentarer