Debat og politik

Nikotinfri ungdom – en god sag for Randers Kommune

Af Pia Moldt, Socialdemokratiet

Byrådsmedlem, Randers Kommune
Næstformand i Sundhed- Idræt og Kulturudvalget

 I Randers Kommunes sundhedspolitik står der, at vi vil have en nikotinfri ungdom og nikotinfrie miljøer alle de steder, hvor børn og unge færdes.

På Byrådsmødet den 21. maj 2024 er der besluttet et forpligtende samarbejde mellem forvaltningen og skoler, ungdomsuddannelser og foreningslivet om en målrettet indsats. Der udsendes et oplysningsbrev til forældre med børn i alderen 12-17 år som en del af en informationskampagne, og det tilstræbes at indføre nikotinfrie udearealer på bl.a. kommunale legepladser, kommunale udendørs idrætsarealer og sundhedscentre mv.

Vi ved, at antallet af rygere gennem de sidste år er faldet, men rygning er stadig den faktor, der er allervigtigst at forbygge i forhold til sygdom. Vi ved også, at brugen af nikotinprodukter har ændret sig de seneste 10-15 år. Unge i dag bruger i langt større omfang røgfrie nikotinprodukter, hvor særligt nikotinposer og puff bars er populære.

Det er en udvikling, vi skal tage meget alvorligt. Hjernen er ikke færdigudviklet hos børn og unge og nikotinbrug kan påvirke funktioner som f.eks. opmærksomhed og motivation, og medvirke til angst, depression og stress – som vi også ved nogle unge er pressede af.

Jeg har været med til en rigtig god temaeftermiddag, hvor repræsentanter fra bl.a. forældrebestyrelser, foreningslivet og tandplejen fortalte om deres syn og deres bekymringer for børn og unges forbrug af bl.a. snus og andre lignende produkter. Det helt klare budskab er – det her er noget værre skidt – det er svært at få greb om, men vi skal stå sammen om at få det stoppet.

Vi hørte også to unge piger fortælle om, hvordan de var begyndt på forskellige former for røgfrie nikotinprodukter, og hvordan de kom ud af det. De sagde det til nogle voksne, der kunne hjælpe dem. Det sidste siger mig, at skolerne og forældrene spiller en stor rolle, hvis dette skal stoppes.

Hvis det skal lykkes med en nikotinfri ungdom, så er de miljøer, som børn og unge færdes i vigtige. Hverken cigaretter eller snus hører hjemme på legepladser, hvor de helt små børn kommer eller på vores idrætsanlæg.

Vi render ikke ud med en løftet pegefinger, men vi opfordrer alle til at tage hensyn, der hvor børn og unge færdes. Opfordringen sker gennem henstillinger og budskaber. – Dette er en god og vigtig sag for Randers Kommune.

Kommentarer