Samfund

Nationalpartiet bliver femte medlem af valgforbund

Foto: Spidskandidaten for Nationalpartiet Daniel Fisker Jensen (i midten), Søren Mikkelsen (tv), Sociallisten, Kalle Nielsen, Enhedslisten, Karin Blach, Radikale Venstre, og Per Schultz-Knudsen (th), Velfærdslisten.

Det brede, åbne valgforbund mellem Radikale Venstre, Velfærdslisten, Enhedslisten og Sociallisten, som blev præsenteret for offentlighed 1. august, har fået et femte medlem, og dermed tæller valgforbundet en tredjedel af de partier og lister, der deltager i det kommende byrådsvalg i Randers.

Det nye medlem af valgforbundet er Nationalpartiet. Den lokale formand, Daniel Fisker Jensen, der også er kandidat for partiet ved byrådsvalget fortæller:

– En af Nationalpartiet Randers højst prioriterede mærkesager går ud på, at alle skal have mulighed for at blive hørt i den lokalpolitiske debat. Alle skal så at sige have en stemme, når det kommer til lokalpolitiske afgørelser.

– Derfor er det helt i tråd med vores vision for Randers, at vi i valgforbundet prioriterer øget
borgerinddragelse og større gennemsigtighed, konstaterer Daniel Fisker Jensen.

– I Nationalpartiet Randers føler vi ydermere, at der er behov for forandring i toppen af den lokalpolitiske rangstige. Vi er derfor helt enige med valgforbundets andre partier og lister om at pege på Mogens Nyholm, der ikke repræsenterer et af byrådets større partier, som borgmesterkandidat, fortsætter Daniel Fisker Jensen.

– Med valgforbundet ønsker vi at give vælgerne et reelt og troværdigt alternativ til det nuværende byrådsdominerende partier. Med en tredjedel af de opstillede partier samlet i ét valgforbund må det siges at være tilfældet, konstaterer Hans Toftdahl, formand for Radikale Venstre.

– Som vi understregede ved præsentationen har vi et fælles ønske om at sikre et bedre samarbejde i det
nye byråd. Med så mange partier og lister samlet i så bredt et forbund sender vi et tydeligt signal om, at vi vil det samarbejdende folkestyre, og at vi alle er i stand til at skabe resultater mellem partier og lister, som måske ikke umiddelbart synes at have meget tilfælles, fastslår Per Schultz-Knudsen, Velfærdslisten, der har skabt kontakten til Nationalpartiet.

– Det åbne valgforbund er et skridt på vejen til mere åbenhed og et byråd, der samarbejder om bæredygtige forbedringer med et reelt vælgerflertal bag. Vi hilser Nationalpartiet velkommen, og vi ser
også fortsat gerne, at andre partier eller lister tilslutter sig, fortæller Frida Valdbjørn Christensen,
spidskandidat for Enhedslisten.

– En forudsætning for et bedre samarbejde er, at der bliver så bred repræsentation i byrådet, at ét, to eller tre partier ikke gang på gang kan negligere holdningerne, der er repræsenteret ved byrådets øvrige partier eller lister. Ved at stemme på valgforbunds partier og lister kan vælgerne være med til at sikre det, og samtidig sikre sig mod, at deres stemme bliver spildt på et parti, der ikke bliver repræsenteret i byrådet, fastslår Palle Bertelsen, spidskandidat for Sociallisten.

Alle fem partier og lister understreger, at valgforbundet stadig er åben for partier og lister, der er socialt orienterede og går ind for øget borgerinddragelse og større gennemsigtighed i den kommunale
beslutningsproces.

Kommentarer