Debat og politik

Næsten 100 nye boliger kan være på vej i Haslund

Illustration: Randers Kommune

Et forslag til en ny lokalplan vil gøre det muligt at opføre et nyt boligområde i Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune. På mødet den 25. september 2023 besluttede byrådet, at forslaget sammen med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport skal i høring i otte uger. Der vil også blive holdt et borgermøde om planerne.

Der kan være et nyt, større boligområde på vej i den lille by Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune. Et forslag til en ny lokalplan for et 12,3 hektar stort område vil nemlig gøre det muligt at opføre næsten 100 nye boliger.

På mødet den 25. september besluttede Randers Byråd at sende forslaget med dertilhørende kommuneplantillæg og miljørapport i høring i otte uger. Dermed har alle nu mulighed for at kommentere og komme med input til forslaget.

Høringen vil blive sat i gang snarest, og undervejs i høringen vil der blive afholdt et borgermøde om planerne. Når høringen går i gang, kan al materiale og informationer om borgermødet findes på www.randers.dk/høringer.

Fritliggende boliger og rækkehuse

Det nye forslag til en lokalplan omfatter primært ejendommen Haslund Klostervej 43, der i dag bliver brugt til landbrugsdrift og hestehold. Her vil den eksisterende bebyggelse blive revet ned i forbindelse med byggemodning af området – og i stedet vil lokalplanforslaget give mulighed for at opføre op mod 100 nye boliger i to delområder.

I delområde 1, der ligger i den østlige del af området, vil der kunne opføres 23-26 fritliggende parcelhuse, mens der i delområde to i den centrale del vil kunne opføres 70 rækkehuse.

Ud over boliger omfatter lokalplanforslaget blandt andet også etablering af støjvold og regnvandsbassin.

Efter høringen laver forvaltningen et endeligt forslag til lokalplan, som byrådet bliver præsenteret for sammen med alle høringssvarene. Til den tid skal byrådet også tage stilling til, om forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport skal vedtages endeligt, så planerne om det nye boligområde kan realiseres.

 

Kommentarer