Samfund

Mysteriet er opklaret: Små kasser langs rute 16 bruges til seismiske undersøgelser

Kortet viser området for de seismiske undersøgelser, på COWIs hjemmeside findes kortet i en interaktiv udgave, hvor man kan følge processen. Kort/grafik: GEUS

Torsdag morgen i sidste uge vågnede borgere i Kvorning og Hammershøj i Viborg Kommune op til et mystisk syn: små kasser stod placeret som perler på en snor langs vejen mellem de mellem i de to byer – og hele hele vejen langs rute 16 til Randers. Forklaringen er dog helt enkel: I et stort område mellem Randers, Mariagerfjord og Viborg gennemføres fra februar til juni en seismisk undersøgelse, der skal afdække, om undergrunden, som forventet, egner sig til lagring af CO2. 

Strækningen fra Kvorning til Randers er første etape i de langvarige undersøgelser, som skal afklare, om det er muligt at lagre CO2 i undergrunden. Det foregår på den måde, at to mini-lastbiler stopper på vejen hver tiende meter og udsender vibrationer, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der ligger i vejkanten. Det er de små kasser, som opmærksomme borgere studsede over.

Der udføres tre vibrations-perioder hver tiende meter. Hver periode varer cirka 16 sekunder og går fra lav til højere frekvens. Vibrationerne kan i starten, ved lav frekvens og tæt på kilden, føles i jorden som en summen eller som, når en lastbil passerer – dog i lidt længere tid, lyder forklaringen.

Så det er en langsommelig affære, og man må som bilist ruste sig med lidt tålmodighed, så længe undersøgelserne pågår. På strækningen over Skals Ådal, hvor undersøgelserne pågår i disse dage, har det desuden medført omkørsel for bilister i østgående retning. Ifølge planerne er man færdig langs rute 16 ved udgangen af denne uge.

Minilastbiler som disse snegler sig resten af ugen afsted mod Randers. De kommende dage passerer de Øster Bjerregrav. Foto: GEUS

Fangst og lagring af CO2

Den tidligere regering og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO2, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund. Området mellem Randers, Mariagerfjord og Viborg er en af disse lokaliteter.

Undergrunden i det på kortet skitserede område har ifølge de foreløbige undersøgelser de rette egenskaber til etablering af et CO2-lager med sandsten og lersten i de ønskede dybder og i et tilpas stort område.

På tegningen er illustreret, hvordan mini-lastbilerne udsender vibrationer, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofonerne – en form for mikrofoner, der lægges på jorden. Geologerne kan ud fra, hvordan vibrationerne tilbagekastes, få mere viden om, hvordan undergrunden er opbygget, og om den er egnet til lagring af CO2. Illustration: GEUS

Følg med i undersøgelserne

Når undersøgelserne efter forventning er færdige på rute 16 på fredag, flytter de videre til en ny strækning.

På hjemmesiden kortlink.dk/2h2k2 kan man følge med i, hvornår man arbejder på de forskellige strækninger. Røde linjer angiver de planlagte ruter, hvor undersøgelsen vil foregå, grøn linje viser den aktuelle uge og en blå linje viser de udførte strækninger. Samtidig vil sorte tal vise den planlagte uge for de enkelte strækninger.

Der vil også blive mulighed for at besøge undersøgelsen, tale med geologerne og teknikkerne samt opleve mini-lastbilerne og geofonerne på tæt hold i løbet af undersøgelsesperioden. De præcise datoer, tidspunkter og steder vil blive offentliggjort på hjemmesiden under ‘Nyheder’.

På hjemmesiden kan man samtidig læse mere om formålet med undersøgelserne og oplagring af CO2 i undergrunden.

Har man spørgsmål, kan COWI kontaktes på telefon 41 76 51 93 eller på mailadressen: gassum@cowi.com

Den seismiske undersøgelse gennemføres af Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra Københavns og Uppsala Universitet. COWI er ansvarlig for kommunikation, tilladelser med videre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har projektansvaret for undersøgelserne af de potentielle lagringslokaliteter.

Første strækning for de seismiske opmålinger er rute 16, hvor arbejdet startede ved Kvorning torsdag i sidste uge. Foto: Gitte Hagsholm
Undersøgelserne er en langsommelig proces, så billister må belave sig på at sænke farten på de strækninger, der arbejdes. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer