Kultur

Museum får millioner til at undersøge Djurslands stenalder

Når forskningsprojektet går i gang i 2023, kommer der endnu en udgravning i Ginnerup ved Grenaa. Udgravningen laves af Museum Østjylland i samarbejde med Aarhus og Københavns Universiteter samt Moesgaard Museum. Universiteterne stiller med et stort antal arkæologistuderende, som bliver oplært i udgravningsteknik. Som borger kan du følge udgravningen på livestream-rundvisninger. Foto: Museum Østjylland

Intet mindre end 8,9 millioner kunne Museum Østjylland indkassere, da museets ansøgning om midler til et forsknings- og formidlingsprojekt forleden blev honoreret i stor stil!

Det er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden, der har doneret det enorme beløb. Millionerne gør det nu muligt for museet at kaste lys over en omfattende krise, som stenalderens bønder på Djursland havnede i for 5.000 år siden. Projektet vil løbe fra maj 2023 og fire år frem. – Og publikum kan følge med fra begyndelsen.

Djursland har nøgleposition i Nordeuropa

Forskningsleder på Museum Østjylland, Lutz Klassen, er taknemmelig for den gavmilde donation:

”Vi har opdaget stenalderfund helt uden sidestykke på Norddjursland. Derfor er det fantastisk, at museet nu får mulighed for at udnytte fundenes enestående potentiale. Jeg tør allerede nu love, at projektet bliver til gavn for forståelsen af bondestenalderen langt ud over Danmarks grænser! ” 

Projektet vil dykke ned i, hvorfor stenalderbønder i det nordlige Europa for 5.000 år siden lavede radikalt om på deres liv, og hvorfor der dengang var migration af mennesker fra vidt forskellige dele af Europa til det nuværende Danmark. Udgangspunkt for det hele er en arkæologisk udgravning i Ginnerup vest for Grenaa. Her har arkæologerne i de seneste år gjort unikke fund, der for første gang nogensinde kan give svar på de store spørgsmål. 

Eksperter samarbejder over landegrænser

For at løse gåden om stenalderbønderne i krise har Museum Østjylland allieret sig med nogle af landets og verdens førende eksperter. Den videnskabelige ledelse deles med Aarhus Universitet. Derudover deltager Københavns Universitet, Nationalmuseet, Moesgaard Museum og Naturhistorisk Museum Aarhus fra Danmark. 

Også internationale specialister fra universiteter og forskningsinstitutioner i Canada, Frankrig og Tyskland er begejstrede for det djurslandske funds muligheder, og de bidrager hver med deres ekspertise.

Fra stenalderens heste til nutidens biodiversitet

Selvom projektets hovedfokus er historiske begivenheder, der fandt sted for 5.000 år siden, er projektet også relevant for aktuelle problemstillinger. Udgravningen i Ginnerup har vist det største fund af knogler fra vildheste i hele Nordeuropa. Det åbner for store perspektiver. 

”Med knoglerne kan vi for første gang få svar på, hvordan de vilde heste har indflydelse på naturen i et landskab, der ikke var så påvirket af mennesker, som det er i dag. Resultatet kan sammenlignes direkte med den naturpåvirkning, vildtlevende heste har i Nationalpark Mols Bjerge og andre steder, hvor dyret er sat ud til naturplejeformål. På den måde bidrager stenalderforskningen direkte til at kvalificere vore dages indsats for at øge biodiversiteten, ” forklarer Lutz Klassen.    

Borgere inviteres til at være med

Ginnerup-projektet er planlagt som et kombineret forsknings- og formidlingsprojekt. Som interesseret borger skal du derfor ikke vente i årevis på at høre om forskernes resultater, men kan følge med, mens det sker – og endda selv deltage i projektet. Til at aflure stenalderfolket deres hemmeligheder har Museum Østjylland nemlig brug for hjælp fra borgerne. 

”Fra udgravningen i Ginnerup har vi hentet store mængder materiale, som arkæologerne ikke kan undersøge alene. Derfor får interesserede borgere til næste år tilbudt at være med i et stykke spændende forskningsarbejde, hvis resultater vil indgå i det store puslespil om stenalderens bønder, ” forklarer forskningsleder Lutz Klassen.  

Som borger kan du desuden følge, hvordan projektet skrider frem via museets hjemmeside, foredrag, live-streaming fra udgravningen i Ginnerup og en afsluttende særudstilling. Museum Østjylland vil særligt lægge vægt på et samarbejde med skoler, så også børn kan få indblik i forskernes arbejde, som det skrider frem.

Kommentarer