Land og by

Mulighed for erhvervsbyggeri i Helsted kommer i høring

Et forslag til en ny lokalplan for området ved dagligvarebutikken Rema 1000 i krydset Hobrovej/Oust Møllevej kommer nu i høring. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 20. maj 2019.

Randers Byråd har på mødet den 20. maj besluttet at sende en ny lokalplan for et område ved Oust Møllevej i Helsted i høring. Planen vil blandt andet give mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik og for at etablere en ny bygning til kontor- og serviceerhverv.

Større Rema 1000 og et sundhedshus kan være på vej
Lokalplanen omfatter et område på knap en hektar, der består af dagligvarebutikken Rema 1000 og et bevokset område mod vest. Forslaget giver blandt andet mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.000 m2 til 1.200 m2. Derudover rummer planen mulighed for ny bebyggelse på op til 1.800 m2 i to etager og i maks. 8,5 meter til kontor- og serviceerhverv som f.eks. klinikker (sundhedshus), kontorarbejde, rådgivningsvirksomhed, administration og øvrige liberale erhverv.

I planen er beskrevet en række krav til et eventuelt byggeri så der blandt andet bliver taget hensyn til naboer, trafikale forhold og grundvand. Derudover må der ikke etableres restauranter.

Forslaget til lokalplanen vil være i høring i fire uger.

Kommentarer