Randers By

Mobilitetspolitik med fokus på klimavenlig transport er vedtaget

Randers Byråd har på mødet den 5. oktober 2020 vedtaget en ny mobilitetspolitik. Politikken beskriver, hvordan Randers Kommune vil arbejde med at sikre god fremkommelighed for alle med mulighed for at vælge de transportformer, der belaster klimaet mindst.

Fremkommelighed for alle og klimavenlig transport er nogle af fokusområderne i en ny mobilitetspolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 5. oktober 2020.

Mobilitetspolitikken bliver udgangspunktet for de fremtidige planer på vej- og trafikområdet. Konkret beskriver politikken indsatser inden for områderne kollektiv trafik, cykel- og gangtrafik, biltrafik, samspil mellem trafikanter og havnen.

Hent Randers Kommunes nye mobilitetspolitik

Fokus på fremkommelighed og klimavenlig transport
I Mobilitetspolitikken er der forslag til, hvordan Randers Kommune kan sikre en god fremkommelighed for trafikken, samtidig med en forbedring af samspillet mellem de forskellige transportformer. Der skal være en god og gennemtænkt infrastruktur, som sikrer den bedst mulige og mest hensigtsmæssige mobilitet på kryds og tværs af kommunen, internt i Randers by, mellem Randers by og omegn og i landdistrikterne.

Fremtidens trafik- og transportsystemer skal desuden etableres på en sådan måde, at de understøtte borgernes muligheder for at vælge en transportform, der belaster klimaet så lidt som muligt. Og mobilitetspolitikken skal sikre, at fremtidige løsninger tager hensyn til en reduktion af den miljømæssige belastning fra trafikken, befolkningens sundhed og emissioner af CO2, partikler m.v.

Et gennemgående tema i mobilitetspolitikken er også at sikre tilgængelighed for alle borgere. Og politikken fastslår således, at mobilitet er for alle – også dem med handicap eller gangbesvær.

Randers Kommunes nye mobilitetspolitik har tidligere været i høring og udspringer af byrådets vision ”Randers – vi tør gå nye veje. Vi vil muligheder for alle – alle skal med og alle kan bidrage. Vi vil vækst og udvikling – et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed”.

Kommentarer