Kristrup

Mere sang til små børn

Foto: Sangens Hus

Børnene i Kristrup Vuggestue og Vuggestuen Æblehaven kan glæde sig til, at der kommer mere sang på stuerne. Deres pædagoger er nemlig blevet en del af Sangglad Mini. Det helt overordnede mål med Sangglad Mini er, at sangen skal bidrage til en god start på livet. I en Sangglad vuggestue eller dagpleje synger alle hver dag. Det kan være før eller efter maden, ved puslebordet, i sandkassen eller på andre tidspunkter hvor børnene allerede er sammen om noget fælles.

De første 1000 dage af et barns liv er afgørende for et barns udvikling og trivsel. Sang er den direkte vej til at skabe tryghed, samhørighed og vise omsorg. Når vi synger eller bliver sunget for, oplever vi tit glæde og fællesskab.

I Kristrup Vuggestue er målet at blive certificeret sang-vuggestue. I løbet af 10 måneder skal vuggestuen udvikle en sangprofil, hvor sang er med til at understøtte det pædagogiske arbejde og er en fast del af hverdagens trygge rammer. Det, at synge sammen bliver en lige så naturlig del af hverdagen for børnene, som at spise sine måltider og gå udenfor i den friske luft.

Også i Æblehaven er der fokus på sang, her har man tilmeldt en enkelt stue i første omgang, så 13 børn og deres pædagoger får lov at opleve, hvad sang kan gøre for trygheden og det pædagogiske arbejde.

Det lokale sangkraftcenter, Sangkraft Randers, og Sangens Hus i Herning, har organiseret og søgt midler til projektet, der er støttet af Nordea-fonden. 

Kommentarer