Debat og politik

Mejlby-Hald: Sammen om bedre forhold for cykling

Debatindlæg af  Jens Peter Hansen og Niels Erik Christensen. Medlemmer af Randers byråd for Venstre.

Politikerne på Christiansborg har fundet ud af, at cykling som samfundets schweizerkniv i bund og grund er upolitisk. Det viste folketingsdebatten i sidste uge om Venstres beslutningsforslag om en ny national cykelstrategi med al tydelighed.

Uanset om du vil gøre livet lettere for bilister ved at reducere trængsel; om du vil redde klimaet eller vil skaffe rigtig mange penge til velfærd ved at reducere sundhedsudgifter, er etablering af forhold, der får flere til at cykle mere, det rette middel.

Derfor er vi i Venstre rigtig glade for, at regeringen og støttepartier har afsat en halv milliard i 2021 til cykling. Især er vi henrykte for, at der nu etableres cykelsti mellem Mejlby og Hald, hvilket understreger, at resultater nås, når gode kræfter trækker på samme hammel. 

Som medlem af Transportudvalget har Malte Larsen (S) bidraget til at sparke Mejlby-Hald i mål. Mon ikke også Charlotte Broman Mølbak har sørget for at coache sin SF kollega i Transportudvalget til den gode beslutning.

Selv er vi glade for, at vor indsats for at lægge bolden tilrette for Malte & Co bar frugt. Det var vigtigt, at det var grydeklare projekter. I den sammenhæng fremhæver Malte Larsen, at Randers Kommune spillede ind med, at Mejlby-Hald havde topprioritet blandt de lokale projekter. Den topprioritet kom på plads i sidste øjeblik. Faktisk havde forvaltningen administrativt nedgraderet Mejlby-Hald. Vi rejste sagen politisk, og fik den i oktober 2020 indmeldt som 1. prioritet til trods for, at Socialdemokratiet i Miljø- og teknikudvalget stemte imod at give Mejlby-Hald topprioritet!

Af Vejdirektoratets oprindelige projektbeskrivelse fremgik, at der lå et beskyttet dige i det udlagte område til cykelsti. Projektet var derfor ikke grydeklar, idet et beskyttede dige som minimum ville medføre en forsinkende VVM screening. Ved selvsyn i marken kunne vi konstatere, at der ikke var noget dige, hvorefter forvaltningen på vores opfordring fik fjernet diget fra diverse it-systemer, så Mejlby-Hald blev grydeklar.

Vi ser frem til, at det gode samarbejde på tværs af partier i Folketinget om fremme af cykling, også forplanter sig til Randers byråd, så vi slipper for taktiske spilfægterier. Gode forhold for cykling gavner alt og alle – ikke mindste bilisterne, der får bedre plads, når flere bagdele skifter fra sæde til saddel. Venstre ønskede ved budget 2021 at afsætte 4 x 10 mio. til cykling. Vi ønskede at anvende fremrykkede COVID-19 investeringer til cykling. Og nu ønsker vi, at S lokalt følger trop på regeringens gode initiativer på cykelområdet.

Kommentarer