Debat og politik

Martin Lidegaard holdt foredrag i Randers om en ny generationskontrakt

Radikale Venstres leder Martin Lidegaard holdt torsdag aften foredrag i Randers Teaters foyer. Foto. Randers Netavis.

Et halvt hundrede mennesker var torsdag mødt frem og sad forventningsfulde klar i Randers Teaters foyer til at møde og høre et foredrag af Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard.

Anledningen var, at Lidegaard var på besøg hos den lokale vælgerforening og havde samtidig sagt ja til at holde et oplæg med udgangspunkt i sin bog, Generationskontrakten, som udkom i efteråret.

Martin Lidegaard har en vision om en ny generationskontrakt, der bryder med den nuværende politiske tendens til at favorisere ældre vælgere på bekostning af de kommende generationer. I sin bog præsenterer han sit projekt, der sigter mod at genskabe sin partis position som en central aktør i dansk politik ved at adressere spørgsmålet om, hvordan vi sikrer en bedre fremtid for vores børn og børnebørn.

Og position, det er dét, det handler om i politik. Lidegaard er ikke i tvivl om, hvor de Radikale skal stå – nemlig dét sted, hvor klima har en central rolle i alle beslutninger, der tages i Folketinget.

Torsdag aften i Randers lagde han ikke fingre imellem, hvor han rettede en skarp kritik mod regeringens langsommelige klimaindsats og den manglende vilje til at træffe afgørende beslutninger inden for området. Lidegaard kritiserer især Finansministeriet og Økonomiministeriet for deres tøvende tilgang til klimapolitikken, hvilket han mener forhindrer en hurtig og omkostningseffektiv overgang til et klimaneutralt samfund.

Lidegaard kom også ind på det forhold, at jo længere vi lever, jo større udfordringer bliver der for samfundet om at indfri borgernes forventninger til velfærd hele livet. Han mener der er behov for en ny tilgang til velfærdssamfundet, der indebærer øget egenbetaling for velfærdsydelser, længere arbejdsliv for ældre og et nyt folkepensionsystem, hvor alle forpligtes til at spare op til deres egen pension. Han argumenterer for, at denne omstrukturering er nødvendig for at prioritere velfærden til dem, der virkelig har brug for den.

I takt med dette vil der være behov for at reformere sundhedsvæsnet ved at indføre halvprivate sundhedsforsikringer og differentiere adgangen til visse sundhedsydelser baseret på indkomst. Han fremhæver, at denne tilgang vil sikre finansiering til nye opgaver og forebyggende tiltag i sundhedsvæsnet.

Midtvejs i sit foredrag denne torsdag aften er det bemærkelsesværdigt, at Martin Lidegaard taler uden manuskript eller noter. Hans bog ligger godt nok på podiet, så måske er det hans livline, hvis han skulle løbe tør for ord. Men det gør han ikke.

Martin Lidegaard summerer det hele op i det han kalder for de tre “jordskælv”, der i hans forståelse præger den tid, vi lever i. Det er klima- og naturkriserne, den teknologiske udvikling og de geopolitiske usikkerheder, der tilsammen betyder, at den unge generation risikerer at tabe levestandard i forhold til deres forældre.

– Jeg tilhører måske selv den lykkeligste og rigeste generation af danskere, der nogensinde har levet. Jeg lever også med den smertelige erkendelse, at jeg måske bliver den første generation, der giver et dårligere samfund videre, sagde Martin Lidegaard.

Aftenen afsluttede med et spørgelystents publikum, hvor flere spørgsmål genstartede den veloplagte Radikale leder med nye argumenter i debatten.

Kommentarer