Spentrup

Marinehjemmeværnet og veteranerne i Randers styrker samarbejdet

I denne uge har Maritime Force Protection (MFP) i Randers opstartet et nyt samarbejde med Danmarks Veteraner Kronjylland og Veterankoordinatoren i Randers om ugentlig svømmetræning for medlemmer af MFP samt lokale veteraner og deres pårørende. Maritime Force Protection er en del af Marinehjemmeværnet.

MFP tæller i forvejen flere veteraner som medlemmer, hvoraf nogle har deres daglige gang i Veteranhuset på den tidligere Randers Kaserne, hvor også Maritime Force Protection har deres lokaler.

Det var derfor nærliggende at undersøge muligheden for et samarbejde, da man forvejen både er naboer og er en del af hinandens netværk, og det tog heller ikke mange overvejelser at komme i gang, da alle tre parter havde noget at byde ind med, som alle hver især kunne få gavn af.

Veterankoordinator Stanley Schmücker skabte muligheden for at benytte en kommunal svømmehal, som foreningen Danmarks Veteraner i Kronjylland herefter har lejet adgang til. Til gengæld forpligter MFP sig til at uddanne et antal godkendte livreddere, som skal stå til rådighed på svømmeaftenerne, da dette er et sikkerhedskrav. Den første svømmeaften blev der uddannet fire livreddere, som på skift vil stå for sikkerheden i svømmehallen.

”I flotillen er vi glade for muligheden, da det længe har været et stort ønske at kunne træne svømning her i byen, grundet at MFP-enhederne har et operativt svømmekrav, som skal bestås årligt” siger Morten, som er næstkommanderende for MFP-divisionen i Randers. ”Derfor ser vi også frem til at løfte vores del af opgaven og støtte op om et godt og relevant samarbejde på tværs af kommune, lokal veteranindsats og det lokale Hjemmeværn, til gavn for alle parter”, siger hjemmeværnsmanden, som selv er bruger af Veteranhuset.

Randers Kommunes veteraner og deres pårørende kan frit deltage i aftensvømningerne, hvor der bliver lavet plads til alle og hvor både intensitet og tempo er ens eget. Udover den almindelige svømmetræning, gives veteranerne desuden mulighed for at udfordre sig selv med Forsvarets Svømmeprøver, hvor der bl.a. svømmes i kampuniform, da det er et af de svømmekrav, som løbende skal trænes i MFP.

Svømmeaftenerne foregår på Blicherskolen i Spentrup, hver torsdag kl. 18-21 og der kræves ikke tilmelding for hverken veteraner eller deres pårørende. Børn er velkomne ifølge med en voksen. Der er svømmebælter og hjælpemidler til begyndere og bl.a. svømmefødder til dem, der vil prøve lidt mere.

Fakta om Maritime Force Protection:

• En specialenhed under Marinehjemmeværnet inden for maritim bevogtning på militære og civile havneområder i samarbejde med Forsvarets og Hjemmeværnets øvrige kapaciteter

• Råder over hurtigtgående gummibåde klar til indsættelse døgnet rundt.

• Udover den operative støtte til Forsvaret yder MFP vigtig samfundsstøtte til Politiet samt Told & Skat f.eks ved eftersøgninger af personer i vandet.

• Medlemmerne er frivillige soldater. Uddannelsen er gratis og foregår i fritiden. Der optages løbende nye medlemmer.

• Motto: Altid klar – Overalt!

Kommentarer