Debat og politik

Mangel på arbejdskraft i landbruget

Af Henrik Leth, Medlem af byrådet, Socialdemokratiet

Myte eller sandhed? 

Arbejdsgiverne har åbenbart mere travlt med at kontakte politikere og presse end at rette henvendelse til jobcenter og a-kasse, når de har brug for arbejdskraft 

Udbud og efterspørgsel

På vælgermøde mandag den 4. oktober hos Niels Vinderslev blev det fra flere sider påstrået,  at dyretransportører, svinebønner og andre landmænd, ikke kunne finde arbejdskraft i DK og I EU. 

På den baggrund spurgte Henrik Leth Forvaltningen om hvor mange henvendelser om arbejdskraft Jobcenteret det sidste halvår har fået fra denne type arbejdsgivere/virksomheder? 

Henrik Leth ville også gerne vide hvor mange henvendelser der har ført til henvisninger og hvor mange der måtte være kommet i beskæftigelse? 

Endelig ønskede Henrik Leth oplyst om henvendelserne har ført til en arbejdskraftforespørgsel i EU systemet.

Forvaltningens svar: 

Spørgsmål 1: ”Hvor mange henvendelser om arbejdskraft Jobcenteret det sidste halvår har fået fra denne type arbejdsgivere/virksomheder? Vil også gerne vide hvor mange henvendelser der har ført til henvisninger og hvor mange der måtte være kommet i beskæftigelse?” 

Opslag i Jobcenter Randers Erhvervs fagsystem viser, at forvaltningen de seneste 6 måneder har modtaget nedenstående antal henvendelser fra målgruppen og med de angivne resultater. 

Dyretransportører: Forvaltningen har modtaget én henvendelse, og der er henvist kandidater. 

Resultat: jobbet besat fra anden side. 

Svinebønder og andre landmænd: Forvaltningen har modtaget seks henvendelser. 

Der er henvist kandidater på fem af disse henvendelser. I forhold til den sjette henvendelse, er der endnu ikke foretaget henvisning, da der er tale om en igangværende rekrutteringssag. 

Ud af de seks henvendelser er der yderligere én, hvor rekrutteringen ikke er afsluttet, men derimod er i opfølgningsfasen. 

Ud af de fire afsluttede henvendelser er to kandidater i job, et job er besat til anden side, ligesom der er en enkelt sag, hvor virksomheden har lukket rekrutteringssagen uden ansættelse. 

Mere end 14 millioner arbejdsløse i EU

I EU er der registreret mere end 14 millioner arbejdsløse samtidig med at specielt landbruget og svinetransportører presser på for at der åbnes op for rekruttering uden for EU. Er det ønsket om en lavere løn og ringere arbejdsforhold der er motivet?

”Endelig vil jeg gerne have oplyst om henvendelserne har ført til en arbejdskraftforespørgsel i EU systemet.” 

Her svare jobcentret, at Jobcentret har fokus på at kanalisere de jobsøgende bosiddende i Randers Kommune til de lokale virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Herudover deltager kommunen i østjysk formidlingsnetværk, hvor østjyske kommuner samarbejder på tværs af kommunegrænser. 

I forhold til rekruttering af arbejdstagere fra andre lande opfordrer forvaltningen virksomhederne til at anvende den fælles platform workindenmark.dk, såfremt virksomheden ikke kan få opfyldt deres arbejdskraftbehov lokalt. 

Kommentarer