Debat og politik

Hvor mange politikere bor hvor de er valgt?

Debatindlæg af Malte Larsen, Randers,
Folketingskandidat for Socialdemokratiet

I sidste uge var jeg til borgermøde i Havndal. Plejehjemmet Aldershvile står måske overfor at skulle omdannes til ældreboliger.

Folkeskolerne i Randers kunne bestemt bruge flere penge, for at vi kan indfri vore ambitioner på børnenes vegne.

Byrådspolitikerne i Randers drøfter reducerede åbningstider i daginstitutionerne.

Randers Kommunes økonomi er stram, også urimeligt stram. Desværre giver den kommunale udligningsordning ikke fattige kommuner mulighed for at tilbyde god service. Hvis Randers kommune kunne få de samme økonomiske betingelser som kommunerne i hovedstadsområdet, ville vi have omkring 100 millioner kroner yderligere om året.

En meget stor del af folketingsmedlemmerne bor i hovedstadsområdet, selvom de er valgt i f.eks. Østjylland. Beslutningerne på Christiansborg er båret af de folkevalgte politikere, vi vælger skal repræsentere os, og man kan naturligvis ikke have den samme tilknytning til valgkredsen, hvis man ikke bor her.

Som politikere skal vi arbejde for vores fælles politik og repræsentere de vælgere som har betroet os deres stemme. Det forpligter. Jeg har i denne periode været i folketinget i knap 20 måneder. Her oplevede jeg, hvor vigtigt det er, at have fødderne godt plantet i det lokalområde, hvor man er valgt.

Når vi drøfter de unges uddannelsesmuligheder, fremkommelighed på E45, støjproblemer langs samme eller besparelser på mine børns daginstitutioner og skolegang, ved jeg præcis hvilken betydning, beslutningerne på Christiansborg har for de enkelte mennesker i Randers kommune.

Jeg møder og snakker med borgerne i Randers Kommune. Det er vigtigt for mig, at borgerne har nem adgang til mig.

Vi har brug for politikere, som har fødderne godt og solidt plantet i deres valgkreds, og som bor og lever sammen med de borgere, som de skal repræsentere i Folketinget.

Kommentarer