Debat og politik

Mange høringssvar om nye køreplaner

Arkivfoto

Midttrafik og Randers Kommune har modtaget omkring 400 høringssvar om forslagene til nye køreplaner for den kollektive trafik. Alle høringssvar bliver nu behandlet og vil være en del af materialet, når byrådet til foråret skal tage stilling til de endelige køreplaner.

Interessen for den kollektive trafik i Randers Kommune er stor. Siden december har forslag til nye køreplaner for kommunens samlede kollektive trafiknet været i høring. Og i alt har Midttrafik og Randers Kommune modtaget omkring 400 høringssvar, heraf 50 høringssvar om bybusserne.

“Vi er glade for, at rigtig mange borgere interesserer sig for udviklingen af den kollektive trafik i Randers Kommune. Det er en større omlægning, vi er i gang med, og de mange høringssvar er med til at sikre, at vi får vendt hver en sten på et tidspunkt i processen, hvor vi stadig har mulighed for at justere i køreplanerne,” siger Frank Nørgaard, der er formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Ensartet service og større fleksibilitet
Målet med at ændre køreplanerne er at sikre et ensartet serviceniveau, så byer af samme størrelse har den samme minimumsbetjening. Det betyder fx, at nogle byer i Randers Kommune får mere buskørsel, mens andre får mindre – men til gengæld mere fleksibel betjening i form af flexbusser, hvor bussen kun kører, når man bestiller den.

– Vi kan allerede nu se både af høringssvarene og den debat, der har været i offentligheden, at mange ikke er opmærksomme på mulighederne for flexbus og flextur. Det skal vi gøre mere ud af at forklare, for det er løsninger, som er med til at sikre, at tyndt befolkede områder i kommunen også fremover bliver betjent af kollektiv trafik – Nana Andersen, der står for administrationen af den kollektive trafik i Randers Kommune.

En bus er en bus uanset om den er gul eller blå
Som led i de nye køreplaner kommer der i Randers by til at være A-bus ruter, som kører oftere end de øvrige ruter. Et af principperne i trafikplanen er desuden, at en bus er en bus uanset farve og man kan benytte dem alle. Derfor er der også strækninger i Randers by, hvor der fremadrettet kun vil køre blå busser.

– Der har været bekymringer om tilgængeligheden, fordi nogle af de blå busser har høj indstigning og er svære for borgere med handicap at benytte. Men de blå busser bliver løbende skiftet ud med busser, der har lav indstigning som de gule busser. Desuden arbejder vi på, at busserne i den vestlige del af Randers by vil være med lav indstigning allerede, når køreplanerne træder i kraft – Nana Andersen.

Det er Midttrafik, der driver busnettet i Randers Kommune, og derfor er det Midttrafik, der i tæt samarbejde med Randers Kommune, behandler høringssvarene og laver forslag til endelige køreplaner. Dem skal byrådet tage stilling til i løbet af foråret. De nye køreplaner træder i kraft til sommer.

Kommentarer