Spentrup

Malvinas Hus fejrer 40 års jubilæum og markerer 240-året for Blichers fødsel

Malvinas Hus i Spentrup, da det lige havde fået nyt stråtag i 2016. Foto: Juan de Dios

For 40 år siden i 1982 blev den lokale ‘Blichersamling’ overdraget til Blichers Mindestue i Malvinas Hus i Spentrup, som siden har dannet ramme om en udstilling af et stort udvalg af Steen Steensen Blichers manuskripter og personlige ejendele. Det fejres med en reception i huset tirsdag 11. oktober, netop på dagen for digterens fødsel for 240 år siden.

Steen Steensen Blicher levede i Spentrup fra 1825 til sin død i 1848, og hans virke er blevet en del af byens historiske DNA.

Da han kom til byen i 1825 gik han meget op i skolevæsenet, og sammen med sin gode ven, lærer Vandborg, fik han blandt andet opført et klatrestativ i skolegården. Blicher fik også gravet en svømmesø i præstegårdens have, for børnene skulle også lære at svømme.

Blicher mente heller ikke, at der var skov nok i området, og plantede derfor en plantage nord for byen. Den har nu navnet Blichers Plantage. 

Politisk interesse

Fra 1839 tog Blichers interesse en politisk drejning. Han arrangerede folkemøder på Himmelbjerget, hvilket var med til at mobilisere landbefolkningen til at mødes og diskutere politik. Han prøvede også at arrangere et folkemøde på Hohøj ved Mariager, men det blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

Et kuriosum til den historie er, at Blicher til netop dette møde skrev sangen: ‘Jyden han æ stærk å sej’, men den blev først fundet i skrivebordsskuffen efter hans død.

Udstilling i havestuen

Steen Steensen Blicher, med sine mange år som præst i Spentrup, efterlod et sandt overflødighedshorn af historiske effekter som manuskripter, udgivelser og personlige ejendele, som i sin tid blev betroet den til enhver tid siddende sognepræst at tage vare på, og således var Blichersamlingens værdier mange år opbevaret i Præstegårdens Havestue.

I 1932 kom pastor Christensen kom til Spentrup. Han læste som stedets præst meget om Blicher, fattede interesse for Blichers liv og digtning og begyndte at samle ting, der havde tilhørt Blicher. Efter en vis tid var der så meget, at han og hans kone oprettede et interimistisk ‘museum’ i Præstegården.

Problemet var, at samme præst med Kirkeministeriets godkendelse oprettede en klausul, som bestemte, at alle tingene skulle opbevares i den store havestue og være tilgængelige. 

Det var en smuk tanke, men for hans efterfølgere i embedet ikke særlig praktisk. Dette medførte også, at der gik lang tid før ‘museet’ blev flyttet til Malvinas Hus, på trods af, at hans datter Malvina havde boet der.

Malvinas Hus

Malvinas Hus blev renoveret i 1979 efter, den daværende Purhus Kommune havde købt det af skomager Madsen, som ikke havde nogen arvinger. Endelig i 1982, året før Blichers 200-års fødselsdag, blev hele Blichersamlingen flyttet over i Malvinas Hus.

Blichers Mindestue blev i 200-året for Blichers fødsel således indviet i det nuværende hus, der har navn efter Blichers højt elskede datter, Malvina, som efter sit giftermål med præstegårdsforvalter Rasmus Berg boede her i den gamle forpagterbolig tilhørende præstegården.

Reception

40-års jubilæet og 240-året for Blichers fødselsdag fejres med reception i Malvinas Hus tirsdag 11. oktober klokken 15 til 18, hvor alle er velkomne.

Kommentarer