Harridslev

Lovende samling i Landsbyklyngen Kronjylland

Jørn Møller-Larsen og Henrik Thorsen var mødt op som repræsentanter for Mejlby. De glæder sig initiativet til en landsbyklynge i den østlige del af Randers Kommune. Foto: Randers Netavis

Efter en grundig opstart har de 12 byer i Landsbyklyngen Kronjylland fundet fælles fodslag. Det viste opstartsmødet onsdag 26. oktober, hvor visionære tiltag og en fælles fremtid energisk blev drøftet.

Alle 12 byer var repræsenteret, da Landsbyklyngen Kronjylland onsdag 26. oktober holdt opstartsmøde på Korshøjskolen i Harridslev. Stemningen var positiv, og der var meget på programmet.

Efter et oplæg om landsbyklynger ved landsbyforsker, Lea Holst Laursen, fra Aalborg Universitet. Blev app´en ”Min Landsby” præsenteret af udviklerne, et ægtepar fra Fjaltring i Vestjylland. App´en, som Landsbyklyngen Kronjylland allerede har fået lovning på af Randers Kommune i form af 68.000 kroner til opstart og ét års brug, tilbyder et levende netværk mellem de 12 byer, som her internt kan udveksle kalenderbegivenheder, nyheder og kørelejligheder samt markedsføre sig udadtil med et detaljeret kort over områdets tilbud. Introduktionen til den fælles digitale platform blev godt modtaget af deltagerne, og app´en anbefalet af den lille initiativgruppe bag det nye klyngefælleskab.

– Den giver os mulighed for at dele viden og støtte sammenholdet til fælles bedste, understregede Ole Clausen fra initiativgruppen.

Klyngen – en kulturforandring

Sammen med Mellerup-borger og landsbyforsker, Jørgen Møller, og tidligere LAG-formand Knud Pedersen, inviterede Ole Clausen for halvandet år siden til det første møde for at præsentere idéen om en landsbyklynge i den østlige del af Randers Kommune.

– Vores målsætning var lige fra starten, at det ikke skulle gå hurtigt. At etablere en landsbyklynge handler om en kulturforandring. Vi har jo ikke tidligere været vant til at arbejde sammen. Den slags tager tid, understreger Ole Clausen.

De landsbyer, der ikke fra starten havde repræsentanter med ved bordet, besøgte han eller en af de andre fra initiativgruppen for at fortælle om projektet.

– Vi troppede op til et fællesarrangement i landsbyen og fortalte om klyngevisionen. At det ikke handler om, at der skal tages noget fra den enkelte landsby, men tværtimod om at finde de ting, vi med fordel kan arbejde sammen om, fortæller Ole Clausen.

Som eksempel på projekter, der fortsat vil høre under den enkelte landsby, nævner han legepladser og den årlige sankt hans fest. Som eksempler på ”klyngeprojekter” nævner han arrangementer med kendte navne og fælles markedsføring af området. Også i lobbyarbejdet i forhold til kommunen vil det være en styrke at stå sammen, mener Ole Clausen.

Randers-Landsbyklyngemoede-kronjylland-4
To speeddatings à 20 minutter gav repræsentanterne for de forskellige landsbyer mulighed for at udveksle erfaringer. Foto: Randers Netavis

Livlig erfaringsudveksling

Den positive stemning på mødet blev delt af delegationen fra Mejlby, der talte Henrik Thorsen fra Mejlby Borgerforening og Jørn Møller-Larsen, Mejlby-borger gennem 47 år.

– Vi synes, det er en rigtig god idé med et klynge-fællesskab. I det tidligere Nørhald Kommune har der været tradition for, at hver landsby passede sit, men det duer ikke længere. I Mejlby er vi 200 husstande. Vi kan helt sikkert få en masse gode ideer fra de andre byer, påpegede Jørn Møller-Larsen.

Efter de to oplæg var der via to såkaldte ”speed-datings” netop mulighed for at udveksle erfaringer de forskellige landsbyer imellem.

– Ofte ved man ikke, hvad der foregår i nabolandsbyen, selvom den bare ligger to kilometer væk, oplyste landsbyforsker Jørgen Møller fra initiativgruppen.

Og den efterfølgende snak ved bordene tydede på, at han havde ret. Her blev udvekslet facts om forsamlingshuse, arrangementer, fondsansøgninger og meget andet. Interessen var stor – både for at fortælle og lytte, og snakken gik livligt, lige indtil der skulle rundes af.

Afslutningsvis lød en åben invitation til en foreløbig styregruppe, som deltagere fra Mejlby (Henrik Thorsen), Mellerup, Harridslev, Tvede, Støvring og Linde tog imod. Styregruppen skal i første omgang stå for udarbejdelsen af en ansøgning til Realdania om 250.000 kroner til halvtidsansættelse af en udviklingskonsulent i halvandet år. Dernæst skal den præsentere et forslag til vedtægter, når der først i 2017 afholdes stiftende generalforsamling i Landsbyklyngen Kronjylland.

Fakta:

Landsbyklyngen Kronjylland tæller: Tvede, Harridslev, Støvring, Lindbjerg, Linde, Mejlby, Albæk, Østrup, Vestrup, Gimming, Tjærby og Mellerup.

Østrup, Vestrup og Tjærby lod sig dog på mødet onsdag 26. oktober repræsentere af Albæk, som er den eneste af ”De nedre byer” med forsamlingshus.

Kommentarer