Sødring

Lokale ildsjæle og initiativer kåret i Purhushallen lørdag

Vibeke Plauborg, formand for Sødring-Udbyhøj Borgerforening, blev kåret som Årets Ildsjæl 2017 i Randers Kommune. Hun får her overrakt blomster og en check på 10.000 kroner. Foto: Randers Netavis

Randers Kommunes årlige landdistriktskonference er netop afsluttet med kåring af henholdsvis Årets Ildsjæl og Årets Initiativ – i år gik priserne til personer og projekter, der har medvirket til at vende en negativ udvikling. 

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe opmærksomhed om de positive eksempler i kommunens landsbyer og landdistrikter ved at uddele en årlig pris, hvor man kan give anerkendelse til ildsjæle og gode initiativer, som har understøttet en positiv udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter. Ud over Årets ildsjæl uddeles også en pris til Årets initiativ.

Således beskriver Landdistriktsudvalget baggrunden for at stifte de to priser, som uddeltes første gang i 2016.

Årets Ildsjæl

Som Årets Ildsjæl kåredes Vibeke Plauborg, formand for Sødring-Udbyhøj Borgerforening. I indstillingen til hendes nominering lød det således:

“Jeg vil gerne nominere Vibeke Plauborg som ”Årets ildsjæl 2017” Vibeke har siden Sødring-Udbyhøj Borgerforenings stiftelse i maj 2003, været formand for foreningen.

Hun er med til at styrke sammenholdet i de to byer, og går gerne forrest, når nye initiativer skal føres ud i livet. Hun er en ildsjæl, der på dygtigste vis fanger borgernes ønsker for området, formulerer dem og bringer dem videre til eksempelvis samarbejdspartnere i Randers kommune.

Hun deltager i flere arbejdsgrupper, bl.a. i arbejdet med ”Landsbyplan” og ”Stormflodssikring” og er med i planlægningen af SU-events ”Randers Fjord Festival”. Hun er med i planlægningen af de små ting, som har stor betydning for vores lille samfund. Alt – lige fra Sankt Hans bål på havnen til opsætning af juletræer i Sødring og Udbyhøj og flagning i byerne ved festlige lejligheder. Vibeke er den, der samler trådene, uddelegerer arbejdet – og følger op på tingene, når der er behov for det.

Hun er en ildsjæl – en særlig én af slagsen …….”

Denne konklusion var Landdistriktsudvalget helt enige i. Men prisen, som Vibeke Plauborg selv var til stede for at modtage, fulgte – ud over en stor buket blomster – en check på 10.000 kroner.

Se alle de nominerede og læs begrundelserne her.

Årets Initiativ

Årets Initiativ prisen gik til Øster Velling Forsamlingshus, som med en aktiv bestyrelse i spidsen fik mobiliseret et hensygnende lokalsamfund til at få sat skik på byens sidste samlingssted. Projektet lykkedes og byen er i dag blomstret op og har oven i købet folk på venteliste til at flytte til byen. I indstillingen til nomineringen skrev man:

“I Øster Velling er der kun et samlingspunkt tilbage, efter købmanden er lukket, nemlig forsamlingshuset. Efter en periode, hvor det også så ud til at dette skulle stoppe, fordi der manglede opbakning i byen, og der manglede penge til det nye tag og andre ting, der var nødvendigt, bestemte bestyrelsen for huset sig at søge midler til en gennemgribende renovering, sådan at huset kunne genopstå som samlingspunkt.

I 2016 skete renoveringen og dette projekt samlede det lille landsbysamfund. Rigtigt mange frivillige gik i mange timer og hjalp, og efter projektet er afsluttet, er det nu ikke længere bestyrelsens forsamlingshus og ansvar, men man kommer i huset med en fornemmelse af, at det er ens eget hus, fordi man har været en del af det.

Der er flere projekter undervejs, for huset bliver nu brugt flittigt; der er en ugentlig mødeaften, hvor man kan drikke kaffe, spille dart og pool og snakke. Og en gang om måneden er der søndagsbrunch.

Der er blevet lavet hjemmeside til byen og der omdeles nyhedsbreve, så alle kan følge med, også selvom man ikke følger med på facebook-siden.

Hvis ikke en masse frivillige i bestyrelsen og udenfor denne havde bidraget ville Øster Velling nok have fortsat i en negativ retning, men nu er der en god fornemmelse af sammenhold igen. Det er vel også værd at nævne at forsamlingshuset har været tovholder på at få fibernet til byen med underskriftsindsamlinger og salgsaftner.

Jeg synes derfor, prisen bør gå til forsamlingshuset i Øster Velling, de har vist at det betaler sig at gøre noget og “tale tingene op” i stedet for at give op og “tale tingene ned”.”

Landdistriktsudvalget belønnede Øster Velling-borgernes indsats og flotte resultater med kåringen som Årets Initiativ. Med denne prisen fulgte – foruden blomster – en check på 25.000 kroner, som skal øremærkes et lokalt initiativ.

Se alle de nominerede og læs begrundelserne her.

Til at modtage prisen var formand for forsamlingshuset, Anne-Mette Søgaard, bestyrelsesmedlem Mette Hammershøj samt deres lokale sparringspartner og IT ekspert, Gert Lading; de kunne med det samme fortælle, at pengene skal gå til byens nye store projekt: “Det digitale forsamlingshus”.

Mere om det senere….

Øster Velling vandt prisen Årets Initiativ for indsats for forsamlingshuset, der har samlet byen. Til at modtage prisen var formand for forsamlingshuset, Anne-Mette Søgaard (i midten) og bestyrelsesmedlem Mette Hammershøj. Foto: Randers Netavis

Kommentarer