Assentoft

Lindbjerg var vært for 13 byer til Klyngemøde

Formand for Landsbyklyngen Kronjylland Ole Horsager Clausen. Foto: Randers Netavis.

Onsdag var der kaldt til orienteringsmøde i Lindbjerg om Landsbyklyngen Kronjylland. Det var borgerne i Linde, Tvede og Lindbjerg, som skulle orienteres om det ny samarbejde i Landsbyklyngen Kronjylland.

Mødet fandt sted i Lindbjerg Forsamlingshus, hvor formanden Espen Nielsen, som samtidig er slagter, havde tilberedt 8 ribbensstege (14 kilo), skrællet et hav af kartofler, og fremstillet en sovs, som kunne hænge ved kartoflerne. Det blev en succes. Maden var gratis for deltagerne, da de var inviteret af Landsbyklyngen Kronjylland.

Formålet med samarbejdet mellem de 13 klyngbyer er, at arbejde for udvikling af området med bosætning, erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter og turisme i området.

Det skal også skabe et bæredygtigt og attraktivt landsbymiljø gennem samarbejde og synlighed, samt fremhæve områdets historie og naturområder med landligt miljø i området ud mod Randers Fjord, så området er attraktivt i egen og andres bevidsthed.

Landsbyklyngen vil også benytte de frivillige og stærke kræfter, der er i området, til at sikre udviklingen og aktiviteterne i området. Endelig vil landsbyklyngen arbejde for en aktiv markedsføring af området.

Landsbyklyngen Kronjylland har modtaget 35.000 kroner fra Kulturby 2017, og det gav klyngen et godt grundlag til at begynde processen. Randers Kommune har bevilget 68.000 kroner til oprettelse af en app og en hjemmeside. Derudover har fonde som Realdania, DGI, anlægsfonden og lokale virksomheder givet 250.000 kroner til brug for en konsulent, der skal bistå Landsbyklyngen Kronjylland igennem hele processen. Af de 250.000 kroner betaler Randers Kommune de 75.000 kroner. Endelig har fondene bevilget 25.000 kroner til aktiviteter i forbindelse med oplysningsarbejde og klyngemøder i opstartsfasen.

Konsulent, Jeanette Lund. Foto: Randers Netavis.

Formand for Landsbyklyngen Kronjylland Ole Horsager Clausen bød velkommen, og gjorde rede for formålet for appen og hjemmesiden, og hvordan de kan benyttes.

Konsulenten Jeanette Lund var også til stede. Hun forklarede, at landsbyerne er pressede, og det kalder på nye samarbejdsformer, hvor landsbyerne ikke længere konkurrenter, men samarbejdspartnere.

Herefter nedsatte hun 7 grupper, som fik hver sin opgave. To grupper skulle finde styrker, svagheder, muligheder og trusler i Landsbyklyngen.

To andre grupper skulle finde fyrtårne i Landsbyklyngens områder. En anden gruppe skulle finde vigtige værdier for samarbejdet i Landsbyklyngen.

De to sidste grupper skulle finde egnede emner, som klyngen skal arbejde med, og skabe en aktivitet, der gør klyngen til en succes.

De omkring 40 deltagere viste et stort engagement i at løse opgaverne, og snakken gik lystigt. Der kom flere konkrete forslag, som der skal arbejdes videre med.

– Er det blevet undersøgt, om der er behov for et klyngesamarbejde?

– Man kan stille det op på den måde, at vi nu har arbejdet med det her i halvandet år, og her har vi loddet stemningen, dels blandt foreninger, forsamlinger og bestyrelser. På alle disse møder er der konstateret, at der er et behov, siger formand for Landsbyklyngen Kronjylland, Ole Horsager Clausen.

– Og kommunikationen er en af de grundlæggende ting i et samarbejde som Landsbyklyngen Kronjylland, supplerer Jeanette Lund.

Onsdag den 17. maj afholder Landsbyklyngen Kronjylland orienteringsmøde for borgerne i Harridslev, Albæk, Østrup, Vestrup og Tjæreby.

Onsdag den 31. maj for borgerne i Støvring og Mellerup.

Torsdag den 8. juni er der et afsluttende fællesmøde.

Landsbyklynge Kronjylland tæller landsbyerne Lem, Gimming, Harridslev, Tjærby, Vestrup, Albæk, Østrup, Støvring, Lindbjerg, Linde, Mellerup, Skalmstrup og Tvede.

Kommentarer