Haslund

Landmand i Randers etablerer Østjyllands første minivådområde

Landmand Peter Kjeldsen ved Haslund syd for Randers kan nu kalde sig indehaver af Østjyllands første minivådområde. Ud over at herlighedsværdien på ejendommen er steget markant, er han nu også med til at indfri miljømålene med et effekt virkemiddel, der reducerer kvælstofudvaskningen betragteligt.

Et minivådområde er i korte træk et stort bassin, der kan rense drænvand fra omkringliggende marker for kvælstof. Det reducerer udledningen af kvælstof i forhold til, hvis vandet løber direkte ud Randers Fjord. Samlet skal der over hele landet etableres cirka 1500 hektar inden udgangen af 2021, for at landbruget lever op til regeringens målsætning.

– Vi oplever, at landmændene er rigtig positive overfor projektet. For os er det dejligt endeligt at se resultatet og konstatere, fortæller Rikke Skyum, chef for Land, miljø & erhverv, Djursland Landboforening.

Hun er en af de fem oplandskonsulenter i Team Midtjylland, som man gratis kan kontakte, hvis man er interesseret i et minivådområde.

Hvad skal det til for?

Som en del af landbrugspakken skal landmændene landet over hjælpe udvaskningen på vej ved etablering af et kollektivt virkemiddel – et af dem er et minivådområde. Områderne er effektive, når vi taler kvælstofudvaskning, da et bassin reducerer udvaskningen med ca. 25%.

Der skal samlet set etableres ca. 1500 hektar inden udgangen af 2021, for at landbruget lever op til aftalen.

– Vi har lige nu samlet set etableret ni minivådområder, men vi skal have flere med. Vi vil gerne inspirere andre lodsejere, så de kan se, hvor god mening det er at få etableret et kollektivt virkemiddel, fortæller Rikke Skyum.

Hos landmanden i Randers er det nye minivådområde knap 0,8 ha. Det er altså ikke små arealer, vi taler om, at landmændene afgiver for at få et bedre miljø.

Et afbrudt dræn kører gennem bassiner, inden vandet løber ud i åen. Det har givet landmanden en øget herlighedsværdi og på sigt dyreliv, men det giver også rigtig mange point på kvælstofreduktionskontoen – og så er alt betalt.

Ikke nok med at oplandskonsulenternes råd og vejledning er gratis fra start til slut, så giver de nye tilskudsordninger og regler mulighed for, at alle omkostningerne er dækket. På Djursland er det lodsejere med opland til Randers fjord, som kan benytte sig af tilbuddet.

– Hvis vi skal kunne overholde aftalen, skal vi alle løfte i flok. Vi vil rigtig gerne ud at vise landmændene, hvor fine disse projekter er blevet, lyder det fra Rikke Skyum.

Se indslaget her fra TV2OJ om det nyetablerede drænanlæg, som er døbt Haslundkær.

 

Kommentarer