Linde

Landdistriktsudvalget på besigtigelsestur

Landdistriktsudvalget var blandt andet forbi Lyshøj Mølle på besigtigelsesturen. Pressefoto

Landdistriktsudvalget var sidste weekend på tur i landdistriktet for med egne øjne at se hvad nogle af udvalgets puljemidler var gået til. Turen bragte udvalget til Linde, Lyshøj Mølle, Hvidsten Kro, Bjergby, Tånum, Helstrup og Virring.

På turen mødte lokale repræsentanter hvert sted udvalget og fortalte om de resultater man havde opnået bl.a. med hjælp fra landsbypuljen. Generelt mødte udvalget en stor anerkendelse for Randers Kommunes øgede fokus på landdistriktsområdet, og mange af stederne blev der kvitteret for at man i forvaltningen er blevet dygtige til at hjælpe landsbyerne med at realisere projekter.

Projekterne, som udvalget blev præsenteret for spændte lige fra energirenoverende foranstaltninger i forsamlingshuse, over udvikling af et lokalt museum til opsætning af plakatstandere. Alle projekterne havde dog de to samme fællesnævnere – en stærk lokal vilje til at få noget til at lykkes og lokale ildsjæle, der gerne byder ind med en arbejdsindsats.

I det hele taget er det lykkedes at få en god synergi mellem de mange forskellige puljer og fonde, der understøtter projekter i Randers Kommunes Landdistrikt. Siden 2008 er der lavet projekter i landdistriktet for 59,6 mio. kr. hvoraf de cirka 23 mio. kroner kommer fra Randers Kommune.

Kommentarer