Spentrup

Landdistriktskonference med fokus på ny kommunal landdistriktspolitik

Sidste års landdistriktskonference blev afholdt digitalt, så prisen 'Årets Initiativ', der gik til projektet 'Handlekraft i Hald', måtte overrækkes efterfølgende. Foto: Randers Kommune

Landdistriktskonference 2022 foregår den 8. oktober 2022 i Spentrup Hallen med oplæg og workshops om temaerne turisme, bosætning og levedygtige landsbyer. Centralt for konferencen i år er at samle input til Randers Kommunes kommende landdistriktspolitik, og så skal Årets Ildsjæl og Årets Initiativ kåres.

Årets landdistriktskonference, som i år finder sted i Spentrup, har tre hovedtemaer: Turisme, Bosætning og Levedygtige landsbyer. De tre temaer bliver præsenteret og debatteret ved en række ‘talks’ på scenen, hvor formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, vil styre snakken med nogle  af kommunens lokale ildsjæle.

– Landdistriktskonferencen er en unik mulighed for, at de mange mennesker, der bor i vores landdistrikter, kan mødes på tværs og inspirere hinanden. Der venter både spændende oplæg og snakke rundt om bordene, og forhåbentligt ender vi med at få en masse gode input til Randers Kommunes nye landdistriktspolitik. Jeg glæder mig, siger Lars Søgaard, der er næstformand for landdistriktsudvalget.

Oplæg og workshops

Landdistriktskonference 2022 finder sted den 8. oktober i Spentruphallen, og i år inviterer landdistriktsudvalget til en konference, hvor et centralt omdrejningspunkt er at samle input til Randers Kommunes kommende landdistriktspolitik. Det vil ske med udgangspunkt i oplæg og workshops om temaerne turisme, bosætning og levedygtige landsbyer.

På konference kan man blandt andet glæde sig til oplæg og talks på scenen, hvor formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard vil styre snakken. Han taler blandt andet med Stanley Schmücker fra Hav&Fjord, der har stor succes med at få folk på vandet ved Udbyhøj. Og med Ghita Tougaard fra Ålum og Omegns Beboerforening, hvor der arbejdes med spændende udviklingsplaner. Derudover deltager og Hans Vestergaard med sine erfaringer omkring bosætning i Asferg, mens Knud Pedersen deltager som repræsentant for LAG Randers-Favrskov og Mellerup.

For at samle input til landdistriktspolitikken bliver hver talk efterfulgt af workshop ved bordene.

I 2020 vandt Klub’n i Ålum prisen ‘Årets Initiativ’, og initiativtager, Ghita Tougaard (th), deltager ved en ‘talk  med temaet ‘Levedygtig Udvikling i Landsbyer og Lokalsamfund’. Arkivfoto: Jan Szwed

Uddeling af landdistriktspriser

Derudover kårer landdistriktsudvalget under konferencen de, der har gjort noget helt særligt for landdistriktet og/eller deres lokalområde; nemlig Årets Initiativ og Årets Ildsjæl. Årets Ildsjæl 2022 modtager 10.000 kroner, mens Årets Initiativ 2022 modtager 25.000 kroner.

Konferencen finder sted lørdag den 8. oktober fra klokken 10.30 til 14.30 i Spentrup Hallen, Skaldhøjvej 3, 8981 Spentrup.

Alle er velkomne , og det er gratis at deltage. Randers Kommune sørger for forplejning undervejs.

Læs mere og tilmeld dig på www.randers.dk/lk2022

Program

 • 10:30: Velkomst
 • 10:40: Kåring af Årets Ildsjæl 2022
 • 10:55: Oplæg v. Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd
 • 11:05: Talk på scenen – Med Hav&Fjord, Udbyhøj + Knud Pedersen, LAG og Mellerup + Steffen Damsgaard (Tema – Erhverv og Turisme)
 • 11:25: Workshop ved bordene (Tema – Erhverv og Turisme)
 • 11:55: Frokost
 • 12:30: Talk på scenen – Hans Vestergaard, Allégården og Asferg + Steffen Damsgaard (Tema – Bosætning)
 • 12:50: Workshop ved bordene (Tema – Bosætning)
 • 13:10: Talk på scenen – Ghita Tougaard, Ålum + Sofie Palsgaard, PLAN + Steffen Damsgaard (Tema – Levedygtig Udvikling i Landsbyer og Lokalsamfund)
 • 13:30: Workshop ved bordene (Tema – Levedygtig Udvikling i Landsbyer og Lokalsamfund)
 • 14:00: Kåring af Årets Initiativ 2022
 • 14:15: Tak for i dag!
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, deltager ved årets konference i Spentrup. Pressefoto

Kommentarer