Ø. Bjerregrav

LAG-støtte til Øster Bjerregrav og Hald

Øster Bjerregrav Aktivitetspark fik 50.000 kroner i støtter fra LAG Randers-Favrskov plus 150.000 kroner fra Randers Kommunes LAG-pulje.

LAG Randers-Favrskov har netop besluttet sig til hvilke projekter, der skal støttes i anden ansøgningsrunde i 2016. Blandt de heldige var Øster Bjerregrav Aktivitetspark og Hald Forsamlingshus.

Der var rift om de begrænsede midler, da bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov behandlede de 11 ansøgninger fra anden ansøgningsrunde i 2016 på det seneste bestyrelsesmøde. Seks spændende projekter blev indstillet til støtte fra LAG Randers-Favrskov, og flere af de projekter, der fik afslag, blev opfordret til at søge igen.

De seks bevilligede projekter har en samlet sum på 5.640.999 kroner, og LAG Randers-Favrskovs puljer finansierer 1.079.800 kroner. Derudover indgår der frivilligt arbejde, egen finansiering og andre fonde/puljer i den samlede sum.

Aktivitetspark og forsamlingshus

I Randers Kommune blev tre projekter tilgodeset. Øster Bjerregrav Aktivitetspark fik støtte til anlæggelsen af to legepladser, en skaterpark og en overdækket pavillon med i alt 200.000 kroner – 50.000 kroner fra LAG Randers-Favrskov og 150.000 kroner fra Randers Kommunale LAG pulje.

Hald Forsamlingshus fik støtte til en energioptimiering med nyt tag og solceller og til at renovere husets fuger. I alt blev renoveringen støttet med 150.000 kroner. 50.000 kroner fra LAG Randers-Favrskov og 100.000 kroner fra Randers Kommunale LAG-pulje.

En spændende maskine

Sidst fik maskinvirksomheden Curru-Tek Aps ved Hørning støtte til udviklingen af en demonstrationsmodel af en klippemaskine, der kan klippe meget våde områder. Der bliver flere og flere vådområder i Danmark, og græsset herfra kan anvendes til biogas og på sigt foder til en-mavede dyr. Derfor giver det god mening at støtte udviklingen af en sådan maskine, skriver LAG Randers-Favrskov i sin udsendte pressemeddelelse om uddelingen af støtte. Curru-Tek blev bevilliget 285.000 kroner fra LAG Randers-Favrskov.

I Favrskov Kommune gik LAG-støtten til Cimbrica Whisky Destilleri, idrætspladsen i Vester Velling og udvikling af Farre Forsamlings- og Kulturhus.

Kan du lide, hvad du læser? Så gå ind på Facebook og “synes godt om” Randers Netavis her

Kommentarer