Samfund

LAG-millioner til tre projekter i Randers Kommune

Bagerboden i Mellerup har fået støtte til udvidelse af produktion og etablering af kursusfaciliteter. Fremsendt foto

LAG Randers-Favrskov har netop uddelt støtte til i alt syv projekter. I Randers Kommune er der givet tilskud til to erhvervsprojekter og et foreningsprojekt. Det oplyser LAG Randers-Favrskov i en pressemeddelelse.

LAG Randers-Favrskov har modtaget 11 ansøgninger, hvoraf  syv er udvalgt til støtte. Af de syv var den samlede projektsum 8.665.035 kroner, og der blev søgt i alt 3.245.734 kroner. Der blev givet støtte for i alt 2.519.075 kroner, som fordeler sig på fire erhvervsprojekter, to i hver kommune, samt to foreningsprojekter i Favrskov og et foreningsprojekt i Randers. Alle EU midler blev brugt på erhvervsprojekterne, og foreningsprojekterne fik udelukkende midler fra de kommunale LAG-puljer.

To erhvervsprojekter

Bagerboden Mellerup modtager 400.000 kroner til udvidelse af forretningen. Bagerbogen startede i oktober 2022 med en lille selvbetjent bod og produktion af økologisk brød med mere i privaten.

Stifteren, Helene Munk, ønsker nu at udvide med etablering af lokaler til produktion og salg og til afholdelse af kurser. I en gammel staldlænge skal der indrettes et lille selvbetjent salgslokale, et større betjent salgslokale samt et bageri med inventar, depot og toilet. Et projekt, der samlet beløber sig til 800.000 kroner.

Cold Hand Winery ved Læsten er i gang med en transformering fra vineri til turistattraktion, og her får man 473.341,50 kroner til blandt andet etablering af flere overnatningsenheder. 

En ny lokalplan for området giver mulighed for at øge overnatningskapaciteten på stedet. Der etableres således fem glampinghytter, en platform med Wildcamp samt en platform med handicapadgang. Desuden skal der etableres en toilet/bad-bygning, en ny butik med køleinventar samt et fast tag på udendørsrestauranten. Den samlede sum for udvidelsen er 1.035.836 kroner.

Aktivitetsplads i Mejlby

Under overskriften ‘Det gode liv. En helhed som binder byen sammen’ ønsker Mejlby Borgerforening at skabe en attraktiv plads centralt i byen.

Der bliver en aktivitetsplads med basket, fitness og pannabane. Mellem beplantede bakker vil en løbehjulsbane sno sig, og der vil være en legeplads for mindre børn.

Et andet område bliver fællespladsen med to store madpakkehuse. Projektet får 500.000 kroner, som målrettes etablering af legeplads og madpakkehus.

Det samlede projekt beløber sig til 3.314.686 kroner, hvoraf 45.000 kroner udgør frivilligt arbejde.

Støtte til fire projekter i Favrskov

I Favrskov Kommune er der givet støtte til to erhvervprojeketer: Mammis Gelato i Vitten har modtaget 347.553,50 kroner til udbredelse af et is-tapas koncept, og Lindegaarden Svejstrup har fået 198.180 kroner til etablering af mikrobryggeri og ciderproduktion i sammenhæng med Svejstrup Fiskepark.

Der er også givet støtte til to forenings projekter: Vittens nye forsamlingspunkt, hvor der etableres en legeplads, multibane og en cykelbane, modtager 250.000 kroner, mens Friluftsbadet i Voldum har fået tildelt 350.000 kroner til renovering og forskønnelse.

Næste frist 4. december

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov åbner næste års pulje med ansøgningsfristerne 4. december i år samt 8. april og 26. august 2024. 

Har man spørgsmål eller brug for hjælp til at realisere sine ideer, så kan man kontakte LAG-koordinator Mette Risager på mr@lagranders-favrskov.dk eller mobil 60 79 53 13.

 

Kommentarer