Randers By

Læserbrev: Hvad er økonomisk ansvarlighed?

Frida Valbjørn Christensen. Pressefoto.

Af Frida Valbjørn Christensen

I knap et år har jeg været medlem af Randers byråd, og op til flere gange er jeg blevet kaldt økonomisk uansvarlig. Men hvordan defineres økonomisk ansvarlighed? Og skal “spare” partierne virkelig have patent på denne definition, for at kunne forsvare fuldstændig vanvittige og umenneskelige prioritering?
Mandag den 10. december skal der på byrådsmødet besparelser på forskellige forvaltningsområder på bordet. Noget af det der skal tages stilling til er, hvorvidt plejehjemmene i Havndal og Dronningborg skal lukkes. Lukning af plejehjemme vil have flere konsekvenser, herunder vil det blandt andet betyde tvangsflytning af en gruppe af vores ældre medborgere. Herudover vil en lukning af plejehjemmene betyde færre plejehjemspladser i fremtiden. Plejehjemslukningerne kommer på bordet, som følge af budgetforligspartierne budgetaftale (V, S, K og DF).
Plejehjemmene er ikke det eneste, der skal tages stilling til. I forligspartiernes budgetaftale, skal der spares 0,5% på kommunes serviceudgifter. Dette vil betyde forringelser for rigtig mange borgere i Randers kommune. Blandt andet står Klub 85 til at miste 25% af deres budget – Havndal Tandpleje står til lukning – Randers Kommunes tilskud til forsamlingshuse vil blive reduceret til det halve. Og her ser vi altså kun toppen af isbjerget.
Personligt finder jeg det IKKE økonomisk ansvarligt, at behandle Randers Kommunes borgere uværdigt. Økonomisk ansvarlighed handler om, at vi skal hjælpe de af vores borgere der har brug for det, inden problemerne vokser sig for store. På den måde, kan vi være økonomiske – OG menneskeligt ansvarlige.
Jeg håber at vi mandag den 10. december, er et flertal, der vil vise ansvarlighed overfor Randers Kommunes borgere.

Kommentarer