Debat og politik

Lægemangel og sundhedskrise – eller mangel på en god plan?

Af Kristian Damsgaard, Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat , Østjyllands Storkreds

Syddjurs:

I dag er over 80% af de tilknyttede borgere med fast læge i Sundhedshuset i Ebeltoft over 65 år, og det viser bare at byen med en gennemsnitsalder på 53,2 år, den højeste i både Nord- og Syddjurs kommuner, inden år 2025 vil opleve et højere pres på lægehuset for behandling af aldersrelaterede sygdomme. Så noget skal vi gøre både på landsplan men helst hurtigst muligt på regionalt niveau.

Ebeltoft er blot et eksempel på en befolkning hvor alderspyramiden er knækket og allermest ligner to gamle nisser (ryg mod ryg) med ølmave. Se figuren og døm selv og undskyld sammenligningen med december måneds overforbrug af kalorier.

Ideelt bør basis være bredere, hvilket betyder at befolkningen fornyesmed en fødselsrate (fertilitetskvotient) der ligger over raten for de sidste ca. 10 år, hvor kvinderne i gennemsnit har født færre børn. I dag føder hver kvinde i gennemsnit 1,72 barn (2021 tal).

Grafikken er lidt uskarp men meningen er god nok! Der er forholdsvist for mange ældre i forhold til de unge generationer. Årsagerne skal jeg ikke kloge mig i, men både en mere fremherskende single kultur og et pres på familiernes levevilkår og så at danskerne lever længere, er alle mulige årsager.

kilde: Danmarks statistik 2022 /DST.dk 

Jeg ved godt at den nuværende regering har planlagt lovgivning om en sundhedsreform, der over 8 år tilfører 6,8 mia. kr. til styrkelse af nærsygehusene og behandling og forebyggelse af især kroniske sygdomme, herunder livsstilssygdomme.

Regeringen foreslår en forlængelse af lægernes uddannelse i praksis med 6 måneder, men det er ifølge PLO formanden, Jørgen Skadborg, for uambitiøst – da Danmark i stedet skal uddanne helt op til 400 læger om året, så vi får 5000 praktiserende læger. I dag er der ifølge PLO 3326 praktiserende læger, og tallet har været faldende siden 2007.

Kilde: https://www.laeger.dk/nyhed/plo-regeringsudspil-for-uambitioest-i-forhold-til-laegemangel

Lever vi ikke i et rigt samfund?

Så er det bare trist at man så må tilkøbe produkter i det private, som det offentlige ikke kan tilbyde med samme service (tid, kvalitet), for at få rettidig hjælp.

Arbejdsgiverne er da ikke dumme når de tilbyder sundhedspakker! De ved at man er hurtigere på benene efter et `hårdt slag` – fx. sygdom hos dig selv eller hos dine kære. Jeg betaler årligt ca. 30.000 kr. årligt til at Region Midtjylland kan drive et fornuftigt og godt sundhedsvæsen. Men desværre oplever vi at der er lange ventetider på behandling. Jeg ved godt at vi lige har været igennem århundredes pandemi med Corona virusset, men som overlæge Niels Højby, prof. på Rigshospitalet, fortalte på TV i en Clement udsendelse, så bruger lægerne i dag for meget tid på registreringer i diverse Sundhedsportaler og at `lede opad` i hierarkiet, i stedet for at tilse patienterne.

Derfor opfordrer jeg at de kommende valgte folketingspolitikere fra hele farveskalaen – rød/grønne til mørkeblå inkl. Danmarksdemokraterne og Modernaterne, alle sætter sig på hænderne på første skoledag og kigger hinanden i øjenene og sammen finder og igangsætter århundredes plan for sundhedssektoren.  

Jeg vil gerne åbne skolegården for interesserede klassekammerater som vil Danmark og det bedste for os alle sammen.

God første skoledag

Fakta:

Regionen har ansvaret for de praktiserende læger, sygehuse mens de kommunale sundhedstjenester (akuttema, genoptræning og pleje) hører til i kommunerne.

 

 

 

Kommentarer