Ø. Bjerregrav

Kunsten skal ind i folkeskolen

Elever på Bjerregrav Skole udfolder sig kunstnerisk. Foto: Randers Kommune.

Elever på Bjerregrav Skole er lige nu i fuld gang med at undersøge kunstens potentiale. Det sker som en del af projektet Kunst På Tværs, der sætter fokus på, hvordan kunst i skolen kan vække elevers kreativitet og nysgerrighed.

Historier bliver fremført musisk. Foto: Randers Kommune.

“På opdagelse”. Sådan lyder emnet for det kunstprojekt, som elever på Bjerregrav Skole lige nu er i gang med som en del af initiativet Kunst På Tværs. Her går eleverne på opdagelse i deres egen by for at finde en genstand, som de skal lave en kunstnerisk fortælling om.

“Det har været sjovt at gå på opdagelse i vores by og pludselig lægge mærke til ting, vi ikke før har set. Forfatteren Gerd har udfordret os til en anden måde at skrive på, og det har givet os nye tanker. Og så har vi skrevet i en fysisk bog. Det tager længere tid end på computeren, men er faktisk ret sjovt,” siger Tilde Drejer Bay fra 6.A på Bjerregrav Skole.

I Kunst På Tværs er det professionelle kunstnere, der gensidigt skal inspirere elever og give faglig sparring til undervisere med samskabelse i fokus. På Bjerregrav Skole i Randers er det forfatter Gerd Laugesen, der faciliterer projektet og giver eleverne en smagsprøve på den kunstneriske tilgang.

“Projektet har virkelig sat elevernes kreative sans på arbejde. Øvelsen har været, at der faktisk ikke behøver at være en mening med det, de laver. Det er en rigtig sund udfordring, fordi de er vant til at arbejde efter et konkret mål og vil altid helst finde meningen med, hvad de skal,” fortæller Jes Jørgensen, der er musiklærer på Bjerregrav Skole.

I dag begynder Kunst På Tværs på Korshøjskolen i Randers, hvor det er billedkunstner Lis Wuisman Jørgensen, der arbejder med elever på 5. og 7. klassetrin. Forløbene på de to skoler afsluttes med en fernisering af elevernes produkter i henholdsvis uge 37 og uge 38.

Forfatter Gerd Laugesen sparrer med eleverne på deres historier. Foto: Randers Kommune.

Skole og kulturliv i tæt forening

Skoleåret 2020/2021 har været præget af nedlukninger og digital undervisning. Kunst på Tværs-projektet er med til igen at sikre, at eleverne får mulighed for kulturelle oplevelser i den fysiske virkelighed.

“Nu har vi endelig fået mulighed for igen at bringe børnene tilbage til kulturen på en måde, hvor de kan være med til at deltage aktivt og i et fællesskab. Det er med til at understrege, hvor vigtigt det er, at skole og kulturliv arbejder tæt sammen. Derfor er det også rigtig godt at se, at folkeskolerne allerede her fra skoleårets begyndelse er så ivrige efter at give deres elever den slags kulturelle- og kunstneriske oplevelser,” sige Lone Thomsen, leder af Skolernes Udviklingscenter.

Kunst På Tværs er et regionalt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem BUM (Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland), Kulturprinsen og Randers Kommune. FN’s Børnekonvention og 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling danner den tematiske ramme om forløbene. Projektet retter sig primært mod mellemtrinet og udskolingen.

Kommentarer