Kristrup

Kristrup Skole støtter Danmarks Indsamling

Seje børn på 0. og 5. årgang på Kristrup skole løb i alt 1200 runder mandag morgen rundt om boldbanen. Dermed blev der indsamlet mere end 8000 kroner til Danmarks Indsamling 2023 med hjælp fra sponsoren; Ideen fra Feen. Der samles flere penge ind den 1. februar, hvor eleverne skal læse sammen. Fremsendt foto

Omkring 150 elever fra Kristrup Skole løb mandag den 23. januar penge ind til verdens sårbare børn. Aktiviteten er en ud af flere tiltag som Kristrup Skole har kastet sig over for at støtte Danmarks Indsamling 2023.

Mandag var en helt særlig dag for 0. og 5. klasserne på Kristrup Skole. Fra morgenstunden mødte de ind på boldbanerne, hvor et par Randers FC Superliga-spillere stod for opvarmningen. I løbet af en time skulle eleverne nå så mange ture som muligt rundt om banen. For hver runde en elev gik eller løb donerede butikken, Ideen fra Feen fem kroner til Danmarks Indsamling.

– Det har været nogle spændte, forventningsfulde og engagerede elever, der har leveret et flot resultat. At vi deltager i Danmarks Indsamlingen har givet anledning til mange gode snakke med og mellem eleverne. Vores hverdagsudfordringer og problemer her i Danmark og på Kristrup Skole er også blevet sat i perspektiv. Vores børn får øje på, at andre børn ude i verden ikke alle har de samme muligheder for et godt liv, som vi har her i Danmark, siger skoleleder Anne-Marie Vitting Christensen.

Hugo Anderson og Mikkel M. Pedersen fra Randers FC stod for opvarmningen og hjalp med at tælle runder. Der blev også givet nogle opløftende highfives som var med til at motivere eleverne. Fremsendt foto

Flere aktiviteter til at samle ind

Kristrup Skole var også med da alle folkeskoler i Randers Kommune gik sammen i uge 3, for at indsamle penge til det gode formål. Men derudover har flere af skolens årgange altså valgt, at de gerne vil gøre en ekstra indsats. Kristrup Skoles specialtilbud Skibet har samlet pant ind over en længere periode.

– Vi har talt om pant og genbrug med vores elever i den forbindelse. Og vi har snakket om, hvorfor der er behov for indsamlinger til humanitære organisationer. Dermed har vi brugt Danmarks Indsamling som et fagligt element i undervisningen – udover at eleverne er glade for at være med til at gøre en forskel, siger Kathrine Marie Devantier, der er lærer hos Skibet.

Seje børn på 0. og 5. årgang på Kristrup skole løb i alt 1200 runder mandag morgen rundt om boldbanen. Fremsendt foto

Skolens og elevernes engagement i Danmarks Indsamling stopper dog ikke her.

Onsdag den 1. februar deltager flere af eleverne i et læsemaraton i samarbejde med Randers Bibliotek, hvor Ideen fra Feen også er med til at donere et beløb for hver side eleverne på Kristrup Skole får læst. I alt er målet at Kristrup Skole i samarbejde med Ideen fra Feen kan overrække 25.000 kroner til Danmarks Indsamling. Hertil skal lægges beløbet for salg af pant og deltagelse i skolernes fælles gå-arrangement, sponseret af Novo Nordisk Fonden. Samt det faktum af deltagelsen i biblioteks læsemaraton også giver 25 øre pr. læst side fra Danish Care Supply, der er bibliotekets sponsor for dette arrangement.

Kristrup Skoles specialtilbud Skibet har samlet pant ind over en længere periode. Pengene herfra går også til Danmarks Indsamlingen. Fremsendt foto

Kommentarer