Harridslev

Kraftcenter Korshøj vakler i politisk dødvande om jord

I flere artikler her på Randers Netavis har vi beskrevet, hvorvidt det bliver muligt at realisere det ambitiøse projekt Kraftcenter Korshøj i Harridslev. Projektet har nu været undervejs i ti år, og forudsætter blandt andet, at arealerne omkring Korshøjhallen kan udvides.

Sidst dokumenterede vi, at ingen af de to landmænd, som ejer jorden, der støder op til Korshøj hallen vil sælge noget af den fra. Eneste mulighed ser derfor ud til at være, at Randers Kommune eksproprierer.

Randers Netavis har derfor foretaget en rundspørge til samtlige partier og lister i Randers Kommune, som allerede har sæde i byrådet, samt de partier, som agter at stille op til kommunalvalget. Rundspørgen viser, at Kraftcenter Korshøj i høj grad vakler.

Kun Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten melder klart ud, at de støtter en ekspropriation:

– Vi går ind for en ekspropriering, hvis det er det, der skal til for, at projektet kan blive til noget, siger Kasper Fuhr Christensen.

– Vi mener, det er vigtigt, at der er gode idrætsfaciliteter i hele kommunen – og ikke kun i Randers by. Hvis vi skal skabe det, kan ekspropriation være et nødvendigt værktøj.

– Det er vigtigt, at byrådet ikke beslutter noget, før der har været en god dialog med de lokale borgere, understreger Kasper Fuhr Christensen.

Kim Kristensen fra Beboerlisten vil ikke udelukke ekspropriation, men mener, at det virker mest som en stillingtagen til, om byrådet ønsker banerne placeret i Albæk eller Harridslev. Den beslutning hører til i SMIFF, mener Kim Kristensen og tilføjer:

– En ekspropriering er en alvorlig sag. Det samme er landdistrikternes almene interesser i idrætsanlæg og fritidsforhold i øvrigt. Og det er de to forhold, der skal vægtes op imod hinanden. Hvis jeg skal tage stilling til det, må jeg have nogle flere konkrete informationer.

– For det første er der jo ikke i SMIFF enighed om, hvor fodboldbanerne skal ligge, og det er min opfattelse, at beslutningen om, hvorvidt de skal lægges i Harridslev eller Albæk, eller begge steder, må tages lokalt. Når der er intern enighed, kan der udarbejdes et konkret projektforslag, siger Kim Kristensen.

SF’s medlem af byrådet, Charlotte Broman Mølbæk er ikke blevet orienteret om, at lodsejerne i Harridslev ikke vil sælge.

– På nuværende tidspunkt er vi uafklarede, da vi kender for lidt til projektet. Men det lyder da enormt grænseoverskridende og voldsomt at ekspropriere til fordel for fodboldbaner, erklærer Charlotte Broman Mølbæk.

Skulle Enhedslisten blive repræsenteret efter næste byrådsvalg, stemmer de sandsynligvis for en ekspropriering.

– Måske kan der være tale om at slanke projektet. Det har man gjort ved hal 4, så man må vel undersøge, om det også kunne være muligheden her. Hvis boldbanerne er en forudsætning for at projektet kan gennemføres ville jeg nok være positiv overfor at projektet gennemføres, siger spidskandidat for Enhedslisten Anni Andersen.

Alle øvrige partier, som i dag er repræsenteret i byrådet, og de som forsøger at komme det, er modstandere af ekspropriation.

Mogens Nyholm (RV) som samtidig er formand for Kultur- og fritidsudvalget siger:

– Med hensyn til Korshøj Kraftcenter har jeg den forhåbning, at man bliver enige om, hvad man vil i ”SMIFF byerne”. Det er den bedste løsning for alle; og oprindeligt troede jeg faktisk de var enige i at Kraftcenteret skal etableres, men det er de så ikke fandt jeg ud af på et borgermøde i Albæk for nogen tid siden.

– Hvad angår ekspropriation vil det være en ulykkelig udgang, især hvis de to landmænd har brug for jorden til deres fortsatte drift. Hvis ikke landmændene vil sælge, mener Radikale Venstre at Kraftcenteret bliver svært at gennemføre.

– Må kraftcenteret opgives, da har Radikale Venstre den holdning at klubhuset i Albæk skal have en kærlig hånd, som der jo også var afsat penge til. Den her debat er opstået fordi SMIFFs ledelse har bedt om, at Kraftcenter ideen forsøges gennemført. Det er ikke os politikere, der har sat punktet på dagsordenen, pointerer Mogens Nyholm.

Fra borgmesterpartiet Venstres støtteparti, Dansk Folkeparti er holdningen lige så klar:

– I Dansk Folkeparti er vi ikke tilhænger af ekspropriation, da det er et alvorligt indgreb.

Det kommer også an på, hvad der skal eksproprieres til. Infrastruktur i enhver form rangerer selvfølgelig højt, da det er til vigtige og nødvendige anlæg, oplyser Frank Nørgaard.

– Så er der selvfølgelig den vinkel, at der er en skattemæssig fordel ved at blive eksproprieret, og det kan være medvirkende til at nogle sager ender der.

– Som sagen står vedrørende Kraftcenter Korshøj og boldbanerne i Albæk, er vi i Dansk Folkeparti ikke klar til at gå til ekspropriation, oplyser Frank Nørgaard.

Heller ikke Socialdemokratiet støtter en ekspropriation.

– Socialdemokratiet håber, at parterne vil sætte sig om bordet og få en konstruktiv dialog. Ekspropriation er meget indgribende, og ekspropriation til fodboldbaner, indgår ikke i den socialdemokratiske værktøjskasse. Vi håber som sagt meget, at dialogen vil fortsætte. Ofte kan der skabes løsninger ved dialog og kaffe på bordet, siger borgmesterkandidat for Socialdemokratiet Torben Hansen.

Konservative Folkeparti er lige så klare i mælet:

Det Konservative Folkeparti i Randers er tilhænger af borgernære idrætsfaciliteter herunder Kraftcenter Korshøj med de mange tiltag, der ligger i dette projekt, udtaler den konservative formand Bo Vestergaard Hansen.

– Nu viser det sig, at ejerne ikke vil sælge den nødvendige jord, og derfor nævnes ekspropriation, som en mulig løsning.

– I grundloven står der: “Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

– Det Konservative Folkeparti tager ejendomsrettens ukrænkelighed meget alvorligt, men anerkender også, at der i helt specielle og væsentlige samfundsnyttige situationer kan være nødvendigt at ekspropriere.

– Konservative i Randers mener ikke, at boldbaner kan betegnes som et væsentligt samfundsnyttigt anlægsprojekt. Her må ejendomsretten have forret, som grundloven foreskriver. Det er ret principielt for Konservative, at man vægter grundlovens intentioner højt.

– Konservative i Randers kan derfor på nuværende grundlag ikke støtte en ekspropriationssag mod lodsejerne i Harridslev, oplyser den konservative formand, Bo Vestergaard Hansen.

Kommer Kristendemokraterne i byrådet, lægger de heller ikke stemmer til ekspropriation.

– Efter vor opfattelse i KD, så er det misbrug af eksproprieringsreglerne, hvis kommunen vil tage reglerne i anvendelse for at tvinge to lodsejere til at afstå deres jorder for at kommunen kan virkeliggøre Kraftcenter Korshøj, mener spidskandidat Flemming Østergaard.

– Må vi minde om, at ekspropriation er et voldsomt indgreb i borgers ejendomsret, og uanset hvilken hjemmel kommunen måtte have for at ekspropriere, så bør kommunen erindre sig de grundlæggende forudsætninger for at ekspropriere. Og behov for jord til boldbaner er altså ikke en eksproprieringssag efter vor opfattelse – og her bør den sag så slutte, understreger Flemming Østergaard.

– I KD er vi ikke imod byudvikling og heller ikke imod Kratcenter Korshøj, og ønsker det alt det bedste,  men her er der altså nogle grundlæggende rettigheder, som kommunen må respektere, og jeg vil kraftigt advare kommunen mod at fare frem med eksproprieringskortet, betoner Kristendemokraternes spidskandidat.

Heller ikke Liberal Alliance vil medvirke til at ekspropriere. Det oplyser partiets spidskandidat Jesper Bræmer.

– Liberal Alliance Randers vil som udgangspunkt aldrig være med til at tvinge andres ejendom fra dem. Ejendomsretten er en af de få markante rettigheder, danskerne er beskyttet om i grundloven. Grundloven er grundlaget for vores samfund som det er i dag, som frie mennesker, og bør derfor være ukrænkelig.

– En ekspropriation er noget af det mest væmmelige en kommune kan gøre, og i 99,9% af tilfældene vil Liberal Alliance Randers stemme i mod. Det skal være store samfundsprojekter med betydelig virkning der skal til, før vi om end vil overveje at stemme for ekspropriering. Vi holder os til grundloven om frihed fra staten, anfører Jesper Bræmer.

Endelig meddeler Frederik Glerup Christensen fra Alternative, at de heller ikke støtter ekspropriation i denne sag.

– Der skal være langt mere tungtvejende argumenter for, hvorfor ekspropriation skulle finde sted, som i vores optik ikke er der, siger Alternativets spidskandidat til Randers Netavis.

Modsat alle partier og lister, som Randers Netavis har været i kontakt med, ser det anderledes ud, med at få en konkret holdning om ekspropriering fra Venstre. På foranledning har Anders Buhl-Christensen og Louise Høeg begge svaret, at man vil afvente forvaltningens indstilling, og henviser til, at den politiske beslutning om frigivelse af anlægsbevillinger først skal tages i 2018. På den anden side af kommunalvalget i november i år.

Rundspørgen viser dermed, at der næppe vil kunne skabes et flertal for at ekspropriere landbrugsjord for at skabe fodboldbaner. Hverken før eller efter næste kommunevalg.

 

Derfor må det konkluderes, at projekt Kraftcenter Korshøj vakler ganske gevaldigt.

Kommentarer