Kristrup

Kort strækning på Grenåvej skal have ny asfalt

Det er på denne strækning, at Grenåvej skal have ny asfalt. Arbejdet begynder mandag den 13. september om aftenen.

Mandag aften den 13. september 2021 begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på Grenåvej fra krydset ved Kristrupvej/Dådyrvej, hvor vejen deler sig og frem til det sted, hvor vejen samles igen. Arbejdet vil foregå i aften- og nattetimerne for at genere trafikken mindst muligt.

Asfalten er slidt ned på Grenåvej fra krydset ved Kristrupvej og Dådyrvej, hvor vejen deler sig i to, og frem til det sted, hvor vejen samler sig igen. Der skal derfor lægges et nyt slidlag i begge retninger på den trafikerede strækning, og for at genere trafikken mindst muligt kommer arbejde til at foregå om aftenen og om natten i tidsrummet 18.00-06.00.

Arbejdet begynder mandag aften den 13. september 2021.

Støjgener mens arbejdet foregår

Hvert døgn kører godt 14.000 køretøjer på strækningen, og ved at arbejde om natten kan det undgås at afspærre vejen i dagtimerne.

Til gengæld vil der være støjgener, mens arbejdet står på. Især arbejdet med at fræse den gamle asfalt vil støje, ligesom der vil være larm fra asfalttromler, lastbiler og fejemaskiner.

Afspærringer og omkørsler

Det sydgående spor bliver asfalteret først, hvorefter arbejdet fortsætter i det nordgående spor. Mens arbejdet er i gang, bliver vejen spærret, og der vil være omkørsler med tydelig skiltning. I dagtimerne er alle spor farbare.

Randers Kommune forventer at asfaltarbejdet er afsluttet senest fredag morgen den 17. september 2021.

Ud over arbejdet på Grenåvej vil der i samme uge være reparationsarbejde på Rosenørnsgade og Havnegade. Dette arbejde er dog ikke så omfattende og forventes at blive klaret på en enkelt aften/nat.

Kommentarer