Livsstil og forbrug

Konference skal give mere idræt og bevægelse blandt randersborgere

Fotocollage: Randers Kommune

Randers Kommune inviterer frivillige ledere fra det lokale foreningsliv og bevægelsesfællesskaber til konference den 15. maj. Formålet er i fællesskab at få endnu flere borgere i kommunen til at blive glade for at være fysisk aktive.

Konferencen finder sted i Arena Randers, og det er gratis at deltage.

Med udgangspunkt i forskningsprojektet ‘Danmark i bevægelse’ kommer Karsten Elmose-Østerlund og præsenterer, hvordan det ser ud på idræts- og bevægelsesområdet i Randers.  Sine Agergaard, professor Aalborg Universitet holder oplæg om, hvordan vi får alle med i de gode idræts- og bevægelsesfællesskaber.

Der bliver også fire konkrete oplæg som deltagerne kan vælge mellem. To af oplæggene er med udgangspunkt i indsatser fra udviklingsprojekter, der foregår i samarbejde mellem flere aktører. De sidste to oplæg er mere praktiske præsentationer. Her kan foreninger få konkret inspiration til at sætte gang i initiativer med det samme.

Programmet er stadig ved at blive udarbejdet. Et detaljeret program præsenteres omkring en uge før konferencen på hjemmesiden www.randers.dk/idraet. Det er også her tilmeldingen foregår.

Hos foreningerne i Randers Kommune registrerede DIF og DGI sidste år en stigning i foreningernes medlemstal på 1.997 personer, så der nu tilsammen er 35.690 medlemmer i kommunens 150 idrætsforeninger. En stigning på 5,93 procent på et år. I 2019 var andelen af aktive voksne i Randers på 56 procent. Den seneste benchmark-undersøgelse lavet af Bevæg Dig For Livet, viser, at andelen er steget til 73 procent aktive voksne i Randers Kommune.

Denne positive udvikling ønsker Randers Kommune skal forsætte – ikke kun i foreningsregi, men også i de uformelle bevægelsesfælleskaber. Konferencen skal set i det lys være med til at give et skub i den rigtige retning.

– I de sidste fem år har Randers arbejdet strategisk med projektet Bevæg Dig For Livet i samarbejde med blandt andre DIF og DGI. Nu har vi besluttet at gøre indsatsen permanent. Vi vil have endnu flere aktive borgere. Jeg forventer, at konferencen bliver en stor inspirationskilde for både os politikere og det lokale idrætsliv, så vi sammen kan gøre en forskel, siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Idræts- og bevægelseskonferencen skal danne inspiration til fremtidige indsatser, gerne på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med foreningslivet eller andre bevægelsesfællesskaber. Det skal også hjælpe til med at få gang i borgere, der ikke normalt ser aktivitet og bevægelse som en del af hverdagen.

– For at lykkes med at få de sårbare og udsatte borgere med ind i gode idræts- og bevægelsesfællesskaber, så er der behov for i større grad at koordinere og samarbejde omkring indsatser, siger Jesper Jakobsen, projektleder Bevæg Dig For Livet i Randers Kommune.

Idræts- og bevægelseskonferencen afholdes onsdag den 15. maj klokken 16.30-21.30.

 

Kommentarer