Harridslev

Kommunens frådseri med vores skattepenge – og et politisk Menighedsråd

Debatindlæg af Gitte Frydensberg, Nedre Vej 131, 8930 Randers
– på vegne af borgere i Albæk og Østrup.

Kommunerne fattes penge og vi hører ofte om besparelser på mange områder. Det til trods bliver der i Randers kommune arbejdet på en plan, hvor man vil nedlægge de velfungerende fodboldbaner i Albæk, for i stedet at anlægge nye baner i Harrislev 3 kilometer herfra.

Fodboldbaner, der skulle være en del af Kraftcenter Korshøj, men som efter de seneste planer vil skulle anlægges 400 m fra det planlagte kraftcenter.

Som borger i Albæk – og i Randers kommune – undres vi over, at skattekroner skal bruges i et sådant hovedløst prestigeprojekt.

Der findes mange muligheder for fritidsaktiviteter for vores børn og unge i Randers kommune. Det kan vi være stolte af. Men selvfølgelig er der ikke frit valg på alle hylder lige rundt om hjørnet. Nogle gange kræver det en tur på cyklen eller en tur i familiebilen for at komme hen til netop den aktivitet, der har pågældendes interesse. Det gælder for de familier, der er bosat i Randers by – og det gælder for dem, der har valgt at bosætte sig i oplandet.

Bor man i Harridslev har man i dag et væld af muligheder for fritidsaktiviteter i for eksempel Dronningborg, blot 4 kilometer derfra.

Der er i disse år stor fokus på landsbyer i oplandet, og hvordan disse områder kan holdes i live. Men måske det ikke er et fokusområde i Randers kommune – hvorfor ellers arbejde med planer om at bruge millioner – anslået 5-6 millioner kroner – på at flytte ellers velfungerende fodboldbaner 3 kilometer nordvest og efterlade en landsby uden dets samlingspunkt.

Det færdige projekt Kraftcenter Korshøj er et projekt til 16 millioner kroner! Det lyder flot og ser flot ud på papiret, men deter en illusion. Finansieringen er ikke-eksisterende – med mindre selvfølgelig Randers Kommune skulle finde lyst til at hælde yderligere millioner ud af kommunekassen.

Det eksisterende klubhus i Albæk trænger kraftigt til renovering og der er tidligere blevet tildelt penge hertil. Penge som imidlertid ”i nattens mulm og mørke” pludselig er overført til projektet med et kraftcenter i Harridslev. Det lugter, og det er ikke kun gylle, det lugter af! Med det til klubhuset tidligere tildelte beløb på – mere beskedne – 2 millioner kroner, kan faciliteterne omkring banerne i Albæk i endnu højere grad gøres attraktive og tilføre ‘de nedre byer’ ny stolthed over et fantastisk baneanlæg i de så smukke omgivelser og måske endda tiltrække nye familie til et liv langs fjorden.

Det lykkedes ikke for gruppen bag projektet om et kraftcenter i Harridslev at få fingrene i de jordlodder, de ellers havde udset. Derfor har de nu set sig lune på et stykke jord, der hører under kirken (selv om det, som tidligere nævnt, vil ligge 400 meter fra det planlagte kraftcenter). Kirkens jord må kun forpagtes ud til landbrug, hvorfor en forpagtning selvfølgelig ikke vil være aktuel i dette tilfælde. Efter henvendelse fra projekt Kraftcenter Korshøj om køb af jorden er menighedsrådet gået videre med en forespørgsel til provstiet i Randers om dette kunne være en mulighed.

Albæk Kirke er under samme menighedsråd. Vi undres i den grad over, at et menighedsråd træder over grænsen til at blive politiske og – i vores øjne – vælger side. Her burde man holde sig neutral, og man burde holde sig helt uden for denne debat. Skulle menighedsrådet i øvrigt beslutte sig for at sælge jorden fra til fordel for fodboldbaner, så er der ingen i sognet, der får glæde af pengene, da et salg vil gå til stiftet i Aarhus.

Ved tidligere borgermøder i Albæk, er der klart givet udtryk for utilfredsheden omkring planerne om nedlæggelse af baneanlægget fra byens borgere. Det tror vi bestemt, menighedsrådet er bevidst om.

Selv om det egentligt principielt strider imod vores grundtanker, giver denne farce alligevel overvejelser hen imod, om det måske er tiden, hvor man skal melde sig ud af folkekirken!

Kan man også melde sig ud af Randers Kommune?

Fra borgere i Albæk og Østrup

Gitte & Christian Frydensberg
Vibeke & Søren Lund
Ulla & Jesper Christoffersen
Anne Marie og Jens Gammelby
Annika Thomassen og Casper Laursen
Ragnhild og Vagn Christoffersen

Kommentarer