Assentoft

Kommunen og MF’er i fælles front mod motorvejsstøj

Tre lokale politikere var i dag til møde på Laksetorvet med lokale husejere fra Hornbæk angående motorvejsstøj fra E45, der oplever massivt tiltagende trafik.

Trafikken på E45 i Østjylland er gennem de seneste tyve år mere end fordoblet, og det er til gene for borgere i Randers, der bor tæt op ad motorvejen, forklarer talsmand for grundejerforeningen for de berørte husejere Axel Wejse Lodberg:

– Vi er stærkt generet af støj i vores område fra morgen til aften. Derfor er det vigtigt for os, at politikerne nu er klar til at kæmpe for en støjpulje, så vi kan få gjort noget ved problemet én gang for alle.

Til dagens drøftelser omkring motorvejsstøj på Rådhuset i Randers deltog ligeledes det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V), samt formandskabet i Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, Frank Nørgaard (DF) og Christian Brøns (V).

De to partier vil nu lokalt og nationalt gå til fælles kamp mod motorvejsstøj for borgerne i Randers, forklarer Michael Aastrup Jensen (V):

– Vi kan se på tallene, at trafikken stiger mere og mere på E45. For nogle borgere betyder det desværre også støj dag og nat, hvilket de ikke kan være tjent med. Derfor kæmper jeg konkret i disse dage for en national støjpulje, der kan søges af særligt støjplagede områder til afskærmninger og andre tiltag, der blandt andet kan hjælpe de støjplagede borgere i vores kommune”.

Mens kampen nationalt skal udkæmpes af Michael Aastrup Jensen, har Randers Kommunes formandskab i Miljø- og Teknikudvalget ligeledes meldt klar til kamp mod støj:

– Som formand for Miljø- og Teknikudvalget har jeg fået flere henvendelser fra lokale støjramte borgere. Derfor har jeg gennem den seneste tid drøftet problemet med lokale folketingsmedlemmer, deriblandt mine egne fra Dansk Folkeparti, så vi kan sætte pres på fra Randers’ side for, at der bliver sat penge af på finansloven, siger Frank Nørgaard (DF).

Kampen for en støjpulje er allerede indledt, og for at få et overblik over borgerne i Randers’ problemer med støjen, vil politikerne tage initiativ til et stormøde med borgere fra Hornbæk, Helsted og andre steder, der er berørte af motorvejsstøjen:

– Randers Kommune skal være klar med en konkret ansøgning, hvis kampen om den nationale støjpulje bliver en realitet. Derfor er det vigtigt, at vi nu, også fra kommunens side, får et konkret overblik over, hvor det er, vi reelt skal have lavet det næste støjværnsprojekt, så vi kan få lavet en god ansøgning til staten for at få andel i midlerne, fortæller Christian Brøns (V).

Kommentarer