Debat og politik

Kommunebudget Randers – må tage det sure med det sure

Af Mogens Nyholm, Radikale

Byrådsmedlem, Randers Kommune

Snart samles Randers Byråd for at forhandle næste års budget – det bliver det muliges kunst. Byrådet
kommer ikke til at tage det sure med det søde; nej det handler kun om at tage det sure med det sure.
Kommunernes økonomi i Danmark, og i Randers, er anstrengte. I mange år har den økonomiske pil kun
peget en vej – nedad.

Jeg ser politiske kollegaer der peger på det stigende antal akademikere som en vigtig årsagsforklaring – den
forklaring er vel mest af alt symbolpolitik. Det handler selvfølgelig om meget andet – nemlig at behovene i
samfundet er stærkt stigende.

På det regionale niveau er behovs-forklaringen indlysende. Sygehusene og sundhedssektoren bliver
(heldigvis) dygtigere og dygtigere til at diagnosticere og behandle sygdomme. Behovene øges derved –
udgiftsbehovene ligeså.

Som byrådsmedlem for Radikale Venstre ved jeg, at lignende tendenser omkring behov og følgeudgifter ses
i kommunerne:

“Flere børn og unge får svære diagnoser. De ældre borgere lever (lykkeligvis) længere. Kravene til børnenes
uddannelse og opvækst i daginstitutionerne øges i nutidens velfærds-Danmark. Klimatrusler og
naturudfordringer kræver kommunale investeringer. Kommunernes borgere efterspørger mere kultur.
Flere biler på vejene og ønske om større trafiksikkerhed, samt ønske om flere stier der hvor man bor… ja
mange flere øgede samfundsbehov kunne listes; f.eks. virksomhedernes krav til kommunerne”.

Siden november 2001 har der været skattestop i Danmark – indført af Foghs KV-regering. Til gengæld har
der ikke været udgiftsstop, og lige nu kan det konstateres at væksten i Danmark, i tiden efter Foghs
skattestop indførtes, ikke afhjælper de øgede udgiftsbehov i det offentlige – i kommunerne. F.eks. har
kommunerne store økonomiske udfordringer på socialområdet.

Ovenstående synliggør Randers Byråd har en budgetprognose der siger, at vi mest af alt må tage det sure
med det sure.

Jeg erfarer andre byrådspartier ønsker en skattestigning, så der lokalt bliver råd til lidt af det søde. Råd til
mere velfærd og udvikling. Personligt kunne jeg godt leve med det; grundet kommunens alvorlige
økonomiske situation.

Virkeligheden er, at Mette Frederiksen og SVM-regeringen er mere optaget af at give skattelettelser, end at
give bedre økonomi til kommunerne. Det bekræfter kun prognosen, at Randers byråd må belave sig på at
tage det sure med det sure.

Kommentarer