Ø. Bjerregrav

Kom til Samtalecafé Talking Landcapes

Foto: Randers Bibliotek

Randers Bibliotek inviterer til en række samtalecafeer med fokus på “det gode liv i vores fælles fremtid”. Det sker i perioden 8.-10. september. Med Talking Landcapes er der samtalecafeer på Skovbakken, Østre Kirkegård, Randers Havn, i Fussingø og Randers Kulturhus.

Forandringens vinde blæser om os, og i Randers kommune sker der også mange forandringer i landskaberne omkring os. Samtalerne afholdes på steder, der har en særlig historisk, kulturel eller symbolsk værdi. Ved vandet i Randers har Gudenåen og floddeltaet været afsæt for tilværelserne, lige siden oldtid og senere vikingetid, middelalder osv. Byen har vokset sig større og ændret karakter, senest til en pulserende industriby, som nu igen er under omdannelse. 

Gennem generationer har landskaber omkring os været forudsætning for udvikling og levegrundlag. Og efterhånden har vi udnyttet vores omgivelser så meget, at den vilde natur er blevet opslugt af industrialiseringen og et stort område blevet anlagt som industrihavn. Her i 2022 kigger randrusianerne ud i en større byomdannelse, der kræver en flytning af havneindustrien for at give plads til klimasikring og beboelse i moderne rammer ved vandet. Så der er bestemt meget at samtale om, når det handler om fremtiden. 

Hvorfor samtaler i landskabet?

Tidligere havde mange byer et Tingsted, hvor man samledes og diskuterede lokale anliggender. I dag er de fleste af disse debatter rykket online. Med Talking Landscapes bliver borgernes diskussioner i landskabet genetableret. Ved at flytte samtalerne ud i landskaberne kommer sanserne og kroppen i spil, og naturen og vores omgivelser bliver medskabende. Det er væsentligt for klodens fremtidige tilstand, at vi taler ud fra naturens, landskabernes og omgivelsernes perspektiv og ikke fortaber os i rent menneskelige anliggender.

Talking Landscapes er et kunstprojekt, hvor samtalen og problemstillingen bliver udfordret gennem tre forskellige samtaleformater. Det er et eksperiment og en leg, der er udviklet af den hollandske kunstnergruppe Building Conversation. Konceptet er baseret på gamle traditioner fra Canadas oprindelige folk, jesuittermunke og den franske filosof Bruno Latour. Rammerne for samtalecaféerne er med andre ord planlagt af professionelle kunstnere på en måde, som ikke kan undgå at udvide din horisont.

Læs mere om hver enkelte samtalecafe på https://www.randersbib.dk/tags/samtalecafe, hvor du også kan tilmelde dig. Prisen er 50 kroner pr. person, men så er der også en lille forfriskning og lidt forplejning til samtalen.

Talking Landscapes arrangeres i 12 danske kommuner med lokale tematikker efter idé af Metropolis – Københavns Internationale Teater med støtte fra Nordea-fonden. I Randers vil samtalerne blive guidet af Performancekunstnerne Nanna Rosenfeldt-Olsen og Annika B. Lewis samt performer Ana Luiza Ulsig.

Lokalt i Randers samarbejder Randers Bibliotek, Randers Kunstmuseum, Randers Naturcenter, Randers Teater, Randers Eventsekretariat og Kultur- og Fritidsafdelingen i Randers Kommune sammen om projektet.

Den enkelte samtale varer ca. 2 timer, men med introduktion, vandring fra mødested til samtalested, afrunding og servering af et let måltid, skal du afsætte 3 timer i alt. Det er vigtigt, at du er med hele vejen. Nogle samtaler afholdes udendørs, andre indendørs. Udendørs gennemføres samtalerne i tilfælde af regn under en pavillon. Påklædning efter vejret anbefales. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog kræver formatet aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.

Kommentarer