Helsted

Kom og plant dine egne træer i Oust Mølle Folkeskov

Anders Andersen(th) og Martin Jensen fra Entreprenørfirmaet VAM finpudser stierne, så de er klar til ”Store Plantedag” i den nye folkeskov lørdag den 19. november fra klokken 13 til 15.

Lørdag den 19. november fra klokken 13 til 15 kan du og din familie være med til at plante den nye Oust Mølle Folkeskov. Det er Randers Kommune, skovens naboer og Growing Trees Network som inviterer, og du er velkommen til at tage egne træer med hjemmefra.

Har du ikke træer, der er lige til at grave op, kan du være med til at plante nogle af de træer, der allerede er sponsoreret til kommunens nye folkeskov i Randers Vest.

Oust Mølle Folkeskov ligger mellem Oust Møllevej og motorvejen på det areal, der mod nord afgrænses af jernbanen og mod syd af Viborgvej. Arealet er på otte hektar, hvoraf de seks hektar bliver tilplantet med skov.

På arealet ligger to støjvolde langs motorvejen, som bliver tænkt ind i projektet på spændende vis. Længst mod nord er en 100 meter bred og 17 meter høj udsigtshøj ved at tage form.

Den nye skov bliver til i et samarbejde mellem Randers Kommune og den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network, som sørger for klargøring af jord og tilplantning af skovområdet med ca. 4.000 træer pr. hektar, hegning, stier og P-plads, så skovene kan bruges rekreativt.

Randers Kommune står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift.

Kunne du tænke dig at sponsorere træer til Oust Mølle Folkeskov kan du gøre det på www.folkeskoven.dk – eller du kan købe sit eget træ på dagen. Når man køber træer til skoven, er man samtidig med til at sikre anlæg af stier, og at der graves en sø på arealet. Skoven søger pt. sine sidste ca. 4000 træer, der kan doneres med skattefradrag.

Kommentarer