Langå

Nu kører togene igen mellem Langå og Hobro

Banedanmark har i løbet af sommeren haft travlt på den 45 kilometer lange jernbanestrækning mellem Langå og Hobro. Togene og passagerer kan i dag vende tilbage til en fornyet og forbedret jernbane, men arbejdet er ikke helt ovre, så der vil stadig være nogle måneder med ændrede togtider.

Hen over sommeren er store dele af sporet på den 45 kilometer lange strækning udskiftet, stationerne i Randers og Hobro har fået nye perroner, og der er fjernet en række gamle spor, der ikke længere benyttes.

– Ved at forny sporet mellem Langå og Hobro får vi en bedre jernbane, og det giver færre forsinkelser og mindre behov for vedligehold på og langs banen i en årrække. Nu kan vi give en bedre jernbane tilbage til togpassagererne, og vi takker for deres og naboernes tålmodighed, siger byggeleder Ole Baungaard Jakobsen.

De kommende måneder vil der stadig blive arbejdet på strækningen Langå – Hobro. I Randers skal de sidste spor færdiggøres og mellem Fårup og Hobro ombygges sporet, så her vil der kun være et spor ledigt frem oktober. Samtidig er der en række sikringstekniske arbejder på Randers Station, som afsluttes i løbet af efteråret.

Togene kører efter ændrede tider frem til den nye køreplan træder i kraft til december. Rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg er i denne periode forlænget. Banedanmark og DSB opfordrer kunderne til at orientere sig om den ændrede køreplan på Rejseplanen.

Samtidig med sporombygningen af strækningen mellem Langå og Hobro ombygges to større broer i Randers. Det drejer sig om de to vejbærende broer ved Parkboulevarden og Viborgvej, så der bliver plads til kørestrømsanlægget.

Ombygningen af broerne hører til arbejdet med den kommende elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Kommentarer