Debat og politik

Klimabroen over fjorden: Planlægningen er i gang og gode ideer efterlyses

Visualisering af klimabroens placering. Illustration: Randers Kommune

Planlægningen der skal gøre etableringen af Klimabroen over Randers Fjord mulig, er sat i gang, og lige nu kan alle komme med ideer og forslag. Det er også muligt at få mere at vide og svar på spørgsmål, når der onsdag den 17. januar og torsdag den 8. februar 2024 er borgermøde i Kulturhuset i Randers.

– Klimabroen kommer til at få afgørende betydning for udviklingen i Randers, og jeg er glad for, at et stort flertal i byrådet har besluttet at sætte gang i den konkrete planlægning, der vil gøre projektet muligt. Lige nu kan alle komme med ideer og forslag til det materiale, vi har lagt frem, og jeg håber på mange gode betragtninger og bemærkninger, der kan kvalificere det videre arbejde, siger borgmester Torben Hansen.

Klimabroen vil give en bedre afvikling af trafikken, den vil udgøre en væsentlig del af beskyttelsen af byen mod stormflod, og den er forudsætningen for, at Flodbyen kan realiseres. Samtidig bliver Klimabroen et stort anlægsprojekt, der vil forandre arealer, landskabet og give nye kørselsmønstre centralt i Randers.

Læs meget mere og kom med ideer og forslag på klimabroen.dk

To borgermøder i Kulturhuset

Byrådet igangsatte planlægningen for Klimabroen over Randers Fjord på mødet den 18. december 2023. Og i perioden fra den 4. januar til  22. februar har alle mulighed for at komme med ideer og forslag til det fremlagte materiale. Undervejs bliver der afholdt to borgermøder, hvor det er muligt at få mere at vide og svar på spørgsmål.

Borgermøderne finder sted den 17. januar og den 8. februar 2024 i Kulturhuset, hvor alle interesserede er velkomne.

Man kan tilmelde sig borgermøderne her

Klimabroen består af en bro, dæmning og vej

I 2022 igangsatte byrådet en teknisk forundersøgelse af Klimabroen, og det er på det grundlag, at den konkrete planlægning af den nye forbindelse over fjorden er sat i gang. Planlægningen skal muliggøre, at broen kan etableres og samtidig tage højde for den påvirkning, som etableringen vil have på områder som fx lystbådehavnen samt byens forbindelser, sammenhænge og udseende.

Klimabroen kommer til at bestå af en bro over fjorden, en dæmning over det nordlige havnebassin samt en ny vej på nord- og sydsiden. S

elve broen vil spænde over 68 meter og bliver enten etableret som en fast bro, klapbro eller drejebro.

Dæmningen bliver 160 meter lang og får indbygget en sluse, der kan lukkes i tilfælde af højvande, så byen beskyttes, mens det nye vejanlæg bliver på cirka 2,5 kilometer.

Vejen strækker sig fra Udbyhøjvej i nord til Ny Havnevej i syd og får to spor i hver retning. Desuden kommer der cykelsti og fortov.

Se zoombart kort med den nye vej her

Det samlede ankerbudget for etableringen af Klimabroen er på 559 mio. kr. Dertil kommer udgifter til en række afledte projekter, f.eks. indrykkede busstoppesteder på Udbyhøj, hindring af “smutvejkørsel”, cykelstier på Clausholmvej med mere, på 20,6 millioner kroner

Visualisering af vejen på klimabroen over Randers Fjord. Illustration: Randers Kommune

 

Kommentarer