Ø. Tørslev

Klar besked om fjernvarme til 7000 husejere i Randers Kommune

Assentoft er en af de byer, hvor der er sat gang i konkrete fjernvarmeprojekter. Foto: Asferg Forsyning

Randers Kommune har sendt breve til cirka 7000 husejere med besked om muligheden for at udskifte olie- eller gasfyret med en anden varmekilde. Nogle steder er lokale projekter allerede godt på vej, og den lokale interesse og forankring er altafgørende, hvis endnu flere områder skal få gavn af en fælles varmeløsning.

– 2022 har vist, hvor vigtigt der er, at vores energiforsyning bliver uafhængig af gas, og det ønsker vi i Randers Kommune at understøtte bedst muligt. Som led i aftalen mellem KL og den daværende regering har vi screenet alle naturgasområder i kommunen for, om der er potentiale for fjernvarme eller en anden fælles varmeløsning. Samtidig har cirka 7000 husejere med gas- og oliefyr fået besked i e-boks om, hvad der er af alternativer, hvor de bor. Det håber jeg kan bidrage til, at vi får sat yderligere skub i udviklingen væk fra olie og gas, siger Nick Zimmermann, der er formand for miljø- og teknikudvalget.

Lokal opbakning er afgørende for fjernvarmeprojekter

Som led i arbejdet med at kortlægge mulige alternativer for de eksisterende naturgasområder, har Randers Kommune været i dialog med både etablerede forsyningsselskaber og lokale borgergrupper. Det har resulteret i, at der er blevet sat ekstra skub i konkrete fjernvarmeprojekter i blandt andet Assentoft og Stevnstrup. Andre steder – som fx Spentrup-Jennum og Øster Bjerregrav-Over Fussing – er der også projekter i støbeskeen. Og alle steder er den lokale opbakning og interesse afgørende.

– Det er vigtigt, at man lokalt er opmærksom på, at fjernvarme eller andre fælles varmeløsninger ikke er noget, der bare kommer af sig selv. Projekterne er afhængige af, at der er interesse for dem lokalt, og jeg vil derfor gerne opfordre til, at man sætter sig sammen i lokalsamfundene og får afklaret, om interessen er der. Hvis den er det, hjælper Randers Kommune gerne projekterne godt på vej ved fx at hjælpe med juraen, beregninger og vurderinger af, hvad der er realistisk at gennemføre, siger Nick Zimmermann.

Alle har mulighed for at skifte fra olie- og naturgas

Randers Kommunes kortlægning af naturgasområder er sammenfattet i Varmeplan 2022, som miljø- og teknikudvalget har vedtaget på mødet den 6. december 2022. Ud over allerede planlagte og igangsatte projekter beskriver planen, hvor fjernvarme kan være en realistisk mulighed. Det gælder fx Purhus, Fårup, Øster Tørslev og Asferg.

Andre steder vil fjernvarme med den nuværende viden være en dyr løsning, og her bliver individuelle varmeløsninger som varmepumper eller jordvarme fremhævet som en mulighed for at skifte fra olie- og naturgas. Det kan også være, at det vil give mening at lave mindre lokale løsninger som fx termonet, og også her hjælper forvaltningen gerne med beregninger.

For alle de områder, hvor det ifølge Varmeplan 2022 vil være realistisk at udrulle fjernvarme, vil det i 2023 ikke være muligt at søge om tilskud til individuelle løsninger som varmepumper. Dette er bestemt nationalt for at understøtte opbakningen til fælles løsninger.

Randers Kommune forventer, at projektforslag, der skal indfri varmeplanen, kan udarbejdes og godkendes inden udgangen af 2023. Dette er for at understøtte, at fjernvarmen er etableret i områderne inden udgangen af 2028.

Interesseret i fjernvarme i dit lokalområde?

Lokale arbejdsgrupper kan booke et møde med forvaltningen om det videre forløb, ved at skrive til varme@randers.dk

Forinden kan de med fordel orientere sig hos fx Dansk Fjernvarme: www.danskfjernvarme.dk/maerkesager/lav-dit-eget-fjernvarmeselskab

Kommentarer