Debat og politik

KD vil sætte forebyggelse på dagsordenen i valgkampen

Flemming Østergaard, Spidskandidat for Kristendemokraterne i Randers

Debatindlæg af Flemming Østergaard, Spidskandidat for Kristendemokraterne i Randers

I Kristendemokraterne i Randers (KD) vil vi arbejde for oprettelse af et forebyggelsesudvalg, som udelukkende vil sætte fokus på forebyggelse af i alle kommunens virksomheder.

Vi foreslår, at forebyggelsesudvalget skal råde over en forebyggelsespulje, og de forskellige kommunale virksomheder for eksempel familieafdelingen, folkeskolerne/specialskolerne, socialområdet, institutioner som Randers Kommune har driftsoverenskomst, skal kunne søge midler fra puljen til en omlægning – forbedring – nye måder at gøre tingene på – kun fantasien sætter grænser for gode ideer.

Efter en periode skal der så evalueres på projektet.

Vi ønsker nytænkning på området med forebyggelse, og vi vil arbejde for, at få påbegyndt en proces hvor vi som kommune, bevæger os mere og mere væk fra den kommunale skadesstue over i det kommunale fitnesrum. For forebyggelse er i bund og grund sund fornuft, og det har store både menneskelige og økonomiske gevinster- ja i nogle situationer kan man undre sig over, at der for længst er taget hånd om dette.

Blot et eksempel belyser det ganske godt. Det lykkedes KD, at få sat parforholdskurser på kommunen budget fra 2015, og det har det været lige siden og kurserne er også på budgettet i 2018 og 2019. Indtil nu har over 100 par deltaget i disse kurser med positive evalueringer.

Baggrunden for KD´s ønske om parforholdskurserne er jo et håb om, at få nedbragt antallet af brudte familier, for hver gang dét lykkedes, så er de børn i familien, derved blevet sparet for megen menneskelig lidelse og smerte, samt for nogle børns vedkommende også blevet sparet for en ”knæk” for resten af livet. Og børnene kan derved få en god og tryg opvækst i familien, med alt det gode det har af følger.

Dette i modsat fald hvis der sker et brud i familien med utryghed og bekymring for fremtiden, store forandringer for barnet med, at skulle bo på skift hos mor og far samt måske også skift af skole – nye kammerater – dårlig trivsel i skole og så videre.

Endvidere vil KD arbejde for en helhedsorienteret indsats overfor udsatte familier med børn under 18 år. Dette med en forholdsvis beskeden indsats fra kommunens side overfor familien, med for eksempel en mentor til støtte for familien.

Dette kunne måske medføre, at det kunne undgås, at fjerne børn fra familien, der alt andet lige ville være, at varetage barnets tarv bedst muligt. Lykkes det, så vil der være store menneskelige
gevinster for familien og økonomiske gevinst for kommunen i form af sparede udgifter, til enten institutions anbringelse eller plejefamilie.

Kommentarer